Препарати

СИГНУМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  30.11.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   Сигнум е комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.Пираклостробинът е отговорен за инхибиране на хитиновия синтез (основният белтъчен слой, изграждащ клетъчната стена на патогените). Боскалид блокира синтеза на сукцинат дехидрогеназа (ензимен комплекс отговорен за преноса на електрони в цикъла на Кребс). В резултат гъбната клетка няма енергия за своите жизнени процеси и преустановява по-нататъчното си съществуване. След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).

   Мерки срещу поява на резистентност:

   По време не вегетацията не използвайте продукти със същия механизъм на действие повече от три пъти за вегетационния сезон. Спазвайте разрешената доза и срока за приложение на продукта Сигнум®. Не прилагайте този или друг продукт, съдържащ активно вещество от същия тип, а ги редувайте с фунгициди с различен начин на действие.

   • Регистрации на СИГНУМ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяво гниене

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Сиво гниене

    Склеротиния

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ризоктония

    Склеротиния

    Сиво гниене

    Доза

    150 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ризоктония

    Склеротиния

    Сиво гниене

    Доза

    150 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Листна плесен

    Доза

    100 - 150 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употребаполско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Гномония

    Доза

    30 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    (0.03 %)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернария

    Фузариум

    Антракноза

    Кладоспориум

    Склеротиния

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Сиво гниене

    Синьозелено плесеново гниене

    Ръжда

    Склеротиния

    Доза

    150 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употребаполско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    45 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Септориоза

    Антракноза

    Изсъхване на леторастите

    Дидимела

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    150 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Склеротиния

    Доза

    60 - 75 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употребаполско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Алтернария

    Доза

    60 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернария

    Фузариум

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Брашнеста мана

    Доза

    150 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    100 - 150 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употребаполско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    30 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    45 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    (0.03 %)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    80-150 гр/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    45 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    60 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Антракноза

    Кладоспориум

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    150 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употребаполско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Склеротиния

    Ръжда

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употреба

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Доза

    150 гр/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранно кафяво гниене

    Доза

    60 - 75 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Бяла ръжда

    Доза

    30 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    100 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 60-71 (първи отворени цветове-разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа)

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 7-14
    Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Склеротиния

    Сиво гниене

    Синьозелено плесеново гниене

    Ръжда

    Доза

    150 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Минимална употребаполско производство

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Сиво гниене

    Брашнеста мана

    Доза

    75 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    (0.075 %)