Препарати

СИГНАЛ 300 ЕС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

02.05.2024

 • Missing thumbnail

  НОВ ИНСЕКТИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА

  • СИГНАЛ 300 ЕС предлага защита от телени червеи и ларви на житни мухи (Delia coarctata)
  • Действа чрез контакт или поглъщане
  • Създава трайна зона на защита около всяко третирано семе
  • Отлично покрива, оцветява и прилепва към семената

  СИГНАЛ 300 ЕС е инсектицид за третиране на семена, съдържащ 300 г/л циперметрин под формата на емулсия. Действа след контакт или поглъщане и осигурява защита от житни мухи (Delia coarctata) и телени червеи (Agriotes spp.) на семената от пшеница и ечемик.
  СИГНАЛ 300 ЕС съчетава отблъскващите свойства на циперметрина с уникална формулация, за да осигури “зона на защита” около семената, опазвайки посевите дори при най-високи нива на нападение от вредители.
  СИГНАЛ 300 ЕС осигурява отлично покритие на семето и е съвместим с широк спектър от фунгициди за третиране на семена.

  ЖИТНА МУХА

  Ларвите на житната муха (Delia coarctata) са сериозен вредител за пшеницата и ечемика. Атакуват младите растения, като се вгризват в основата на растенията, което причинява тяхното загиване. Небратилите растения са най-уязвими и могат да бъдат тотално унищожени.

  Ларвите могат да се движат помежду братята на растението и от растение на растение причи- нявайки сериозни загуби на добив. Застрашени са както есенните, така и пролетните сеитби. Житната муха предпочита да снася яйцата си в рохка почва, особено благоприятстват прясно култивирани площи. Използвайте СИГНАЛ 300 ЕС при отглеждане на есенници. Житната муха причинява най-големи щети когато пшеницата или ечемикът се засеят след ранно реколтирани култури.

  ТЕЛЕН ЧЕРВЕЙ

  • Телените червеи (Lumonius spp) могат да нанесат повреди на зърнените култури, които да доведат до увеличаване на натиска от плевели и отслабване на стъблата, намаляване на добивите и печалбата.
  • Телените червеи са незрелите ларви на бръмбари от семейство Еlateridae (полски ковачи).
  • Тези бръмбари могат да прекарат няколко години в този стадий, хранейки се с покълващи зърна и млади растения.
  • Вредата по културата се установява едва след засяване, когато е твърде късно за превантивни мерки за справяне с неприятелите.
  • Ларвите на бръмбара са жълти с крака отпред и две тъмни петна в опашката. Атаките от телени червеи може да започнат от поникването и продължават до края на братене.
  • Ранните атаки причиняват най-много щети, при висока плътност.
  • Ситуации с висок риск са, когато има скъсен сеитбооборот и културата се засява след по- малко от две години на една и съща площ.
  • Възрастните бръмбари живеят около година и снасят яйца в тревистите полета.
  • Ларвите се хранят около 5 години, преди да какавидират през пролетта. Числеността се увеличава с течение на времето, като най-големите популации се срещат в постоянните пасища.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на СИГНАЛ 300 ЕС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житна муха

  Телени червеи

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
  Посевна норма до 22 кг семена/дка;

  С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житна муха

  Телени червеи

  Доза

  200 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
  Посевна норма до 22 кг семена/дка;

  С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.