Препарати

СИГНАЛ 300 ЕС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на СИГНАЛ 300 ЕС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна муха

   Телени червеи

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
   Посевна норма до 22 кг семена/дка;

   С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житна муха

   Телени червеи

   Доза

   200 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс 400 мл/ 100 кг семена
   Посевна норма до 22 кг семена/дка;

   С продукта да се обеззаразяват семена на пшеница и ечемик, които ще се засяват само през есенно-зимния период.