Препарати

СИВАР ГОЛД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СИВАР ГОЛД за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Склеротинийно гниене

    Сухо стъблено гниене

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Зимна маслодайна рапица
    Внася се във фаза:

    – Есенно третиране BBCH 14 Разтворен четвърти лист

    – Пролетно третиране – до BBCH 65-69 Край на цъфтежа

    Брой мин/макс приложения – 2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Склеротинийно гниене

    Фомоза

    Фомопсис (сиви петна)

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 20-55 От 10 разтворени листа до фаза бутонът е отделен от най-горните листа

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 21 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка