Препарати

СИВАНТО ПРАЙМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на СИВАНТО ПРАЙМ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена розена листна въшка

    Картофена листна въшка

    Малка сливова листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Черна бобова листна въшка

    Доза

    50 - 75 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Декоративни растения и украсни видове
    Внася се от ВВСН 11

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията мин/макс – 7
    Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Доза

    56 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Картофена листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Оранжерийна белокрилка

    Памукова листна въшка

    Тютюнева белокрилка

    Доза

    45 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Картофена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Доза

    45 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Памукова листна въшка

    Тютюнева белокрилка

    Доза

    56 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Доза

    56 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Картофена листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Оранжерийна белокрилка

    Памукова листна въшка

    Тютюнева белокрилка

    Доза

    45 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена цитрусова листна въшка

    Зелена ябълкова листна въшка

    Памукова листна въшка

    Червеногаловата ябълкова листна въшка

    Доза

    90 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
    Височина на короната до 3 м
    Доза – 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор – 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листни въшки

    Картофена листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Грахова листна въшка

    Доза

    63 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Листни зеленчуци, зелеви от сем. Кръстоцветни (Brassicacea)- без салата, ескариол, свежи подправки Срещу Листна въшка по салата (Nasonovia ribisnigri); картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani); прасковена листна въшка (Myzus persicae); голяма тъмнокафява въшка (Uroleucon sonchi); грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum) – ВВСН 41-49 (образувана 10% от листната масаформирана цялата листна маса)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Лозова цикада

    Доза

    20 - 30 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Вреда

    Лозова цикада

    Цикади

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване)

    Доза 20 мл/дка при формировка 80 см
    Доза 25 мл/дка при формировка 100 см
    Доза 30 мл/дка при формировка 120 см
    Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Малка малинова листна въшка

    Памукова листна въшка

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 15-89 (разтворен пети лист-напълно узрели първи плодове)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията мин/макс – 10
    Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Картофена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Доза

    45 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Памукова листна въшка

    Тютюнева белокрилка

    Доза

    56 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена прасковена листна въшка

    Картофена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Доза

    45 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Памукова листна въшка

    Тютюнева белокрилка

    Доза

    56 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена листна въшка

    Памукова листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Доза

    56 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Картофена листна въшка

    Прасковена листна въшка

    Оранжерийна белокрилка

    Памукова листна въшка

    Тютюнева белокрилка

    Доза

    45 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Прасковена листна въшка

    Тютюнева листна въшка

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-всички листа са узрели)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелена цитрусова листна въшка

    Зелена ябълкова листна въшка

    Червеногаловата ябълкова листна въшка

    Ябълково-живовлекова листна въшка

    Доза

    90 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

    Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
    Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
    Височина на короната до 3 м
    Доза – 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор – 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оранжерийна белокрилка

    Доза

    62.5 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Вреда

    Зелена розена листна въшка

    Картофена листна въшка

    Бяла ягодова листна въшка

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията мин/макс – 10
    Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка