Препарати

СИВАНТО ПРАЙМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  23.04.2024

  • Missing thumbnail

   • Сиванто Прайм е системен, вегетационен инсектицид, съдържащ флупирадифурон, активно вещество принадлежащо към новата химична група – бутенолиди, с отличен контрол върху широк спектър от смучещи неприятели – листни въшки, белокрилки, цикади.
   • Сиванто Прайм се прилага при полски и оранжерийни култури, прониква трансламинарно в растителните тъкани през листата като едновременно се придвижва системно по ксилема (акропетално).
   • Активното вещество оказва влияние върху нервната система на неприятелите в различни стадии – ларва, какавида (нимфа) и възрастно.
   • Насекомите спират да приемат храна и това води до тяхното загиване.
   • Продукта притежава контактно и стомашно действие с много добър инициален (нокдаун) ефект и дълго последействие.

    

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ГОТОВИЯ РАЗТВОР:

   • Преди употреба разклатете опаковката. Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до половина от вместимостта му с вода, като включите уреда за разбъркване.
   • Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

    

   УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

   • Третирането със Сиванто Прайм осигурява максимална защита при хомогенно покритие на цялата растителна маса.
   • При ябълки и круши работният разтвор следва да се увеличи пропорционално с височината на короната както следва: 40-50 л/дка при 1 м височина на короната; 80-100 л/дка при 2 м височина на короната; 120-150 л/дка при 3 м височина на короната.
   • При лозя срещу лозова цикада дозата на приложение варира спрямо височината на формировката съответно: 25 мл/дка за 1 метър формировка; 20 мл/дка – 80 см; 30 мл/дка – 120 см.
   • Третираните растения трябва да са в процес на активна вегетация, за да се прояви максимално системното действие на продукта.
   • Да се пръска в тихо и спокойно време без вятър, за да се избегне попадането на разтвора върху съседни култури.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СИВАНТО ПРАЙМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена розена листна въшка

   Картофена листна въшка

   Малка сливова листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Доза

   50 - 75 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Декоративни растения и украсни видове
   Внася се от ВВСН 11

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията мин/макс – 7
   Вода л/дка мин/макс –50 – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Доза

   56 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Картофена листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Доза

   45 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Картофена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Доза

   45 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Доза

   56 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Доза

   56 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Картофена листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Доза

   45 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена цитрусова листна въшка

   Зелена ябълкова листна въшка

   Памукова листна въшка

   Червеногаловата ябълкова листна въшка

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
   Височина на короната до 3 м
   Доза – 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор – 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Картофена листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Грахова листна въшка

   Доза

   63 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни зеленчуци, зелеви от сем. Кръстоцветни (Brassicacea)- без салата, ескариол, свежи подправки Срещу Листна въшка по салата (Nasonovia ribisnigri); картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani); прасковена листна въшка (Myzus persicae); голяма тъмнокафява въшка (Uroleucon sonchi); грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum) – ВВСН 41-49 (образувана 10% от листната масаформирана цялата листна маса)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лозова цикада

   Доза

   20 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Лозова цикада

   Цикади

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване)

   Доза 20 мл/дка при формировка 80 см
   Доза 25 мл/дка при формировка 100 см
   Доза 30 мл/дка при формировка 120 см
   Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Малка малинова листна въшка

   Памукова листна въшка

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 15-89 (разтворен пети лист-напълно узрели първи плодове)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 10
   Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Картофена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Доза

   45 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Доза

   56 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена прасковена листна въшка

   Картофена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Доза

   45 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Доза

   56 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Доза

   56 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Картофена листна въшка

   Прасковена листна въшка

   Оранжерийна белокрилка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Доза

   45 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на основното стъблопълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 75 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Прасковена листна въшка

   Тютюнева листна въшка

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист-всички листа са узрели)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 12 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена цитрусова листна въшка

   Зелена ябълкова листна въшка

   Червеногаловата ябълкова листна въшка

   Ябълково-живовлекова листна въшка

   Доза

   90 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-79 („миши уши“-плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер)

   Брой мин/макс приложения – 1 (за 24 месеца)
   Вода л/дка мин/макс – 80-150 л/дка
   Височина на короната до 3 м
   Доза – 30 мл/дка за метър височина короната работен разтвор – 50 л/дка за метър височина на короната. При спазване Закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Зелена розена листна въшка

   Картофена листна въшка

   Бяла ягодова листна въшка

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 15-89 (пети лист развит-втора реколта: повечето плодове са оцветени)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията мин/макс – 10
   Вода л/дка мин/макс – 60 – 100 л/дка