Препарати

СИВАНТО ЕНЕРДЖИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • със системно и несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

24.03.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  • Сиванто Енерджи e системен, вегетационен инсектицид с комбинирано (системно и контактно) действие, съдържащ две активни вещества – делтаметрин (IRAC 3A), принадлежащ към групата на пирeтроидите и флупирадифурон, активно вещество от нова химична група – бутенолиди (IRAC 4D).
  • Флупирадифурон има отличен контрол върху широк спектър от смучещи неприятели, като оказва влияние върху нервната система на неприятелите в различни стадии от развитието им – ларва, какавида (нимфа) и възрастно.
  • Насекомите спират да приемат храна и загиват. На делтаметрин се дължи контактното и стомашно действие на продукта с много добър инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели и дълго последействие.

   

  СЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

  • Използвайте Сиванто Енерджи само с наземна техника, спазвайки условията на приложение. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, равномерно разпределяне на продукта върху културата.
  • Третирането със Сиванто Енерджи осигурява максимална защита при хомогенно покритие на цялата растителна маса.
  • Използването на по-голямо количество работен разтвор се препоръчва при по-голяма листна маса, с цел да се осигури пълно покритие при третиране.
  • Да се пръска в тихо и спокойно време без вятър, за да се избегне попадането на разтвора върху съседни култури.
  • Да не се третира 10 дни преди начало периода на цъфтеж и по време на цъфтеж на картофи, сорго, просо, сладка царевица и вид синап/сарепска горчица.
  • Два часа след пръскането, не трябва да има валежи.

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

  • Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване.
  • Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на СИВАНТО ЕНЕРДЖИ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновена житна пиявица

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Ечемик (зимен и пролетен)
  Пиявици (Lema sp.) – внася се във фаза BBCH 69-83
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 14
  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се прилага през периода на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Картофен молец

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Картофи (и за преработка)
  Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Картофен молец (Phthorimaea operculella) – внася се във фаза ВВСН 31-49
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цикади

  Зелени цикади

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Лозя (десертни и винени сортове)
  Цикади (Scaphoideus littoralis), Зелени цикади (Empoasca flavescens)
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж ВВСН 69 -81
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 14
  Вода л/дка мин/макс –30 – 100 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Памукова нощенка

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Цикади

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Просо
  Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) – внася се във фаза ВВСН 51-69
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Просо

  Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae) – внася се във фаза ВВСН 51 -69
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Просо
  Цикади (Zyginidia sp.)
  – внася се във фаза ВВСН 14 -69
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Обикновена житна пиявица

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Вредна житна дървеница

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Пшеница (зимна и пролетна)
  Срещу (Rhopalosiphum padi), Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae),

  Пиявици (Lema sp.) – внася се във фаза BBCH 69-83
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 14
  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се прилага през периода на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж

  Пшеница (зимна и пролетна)
  Житни дървеници (Eurygaster sp.) – внася се във фаза BBCH 69-83
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 14
  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се прилага през периода на цъфтеж и периода преди цъфтеж (BBCH˃69)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапичен стъблен скритохоботник

  Зелев стъблен скритохоботник

  Рапичен цветояд

  Зелева листна въшка

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Шушулков хоботник

  Зелево комарче по шушулките

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Допълнителна информация

  Маслодайна рапица
  Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi), Зелев стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus quadridens), Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae) – внася се във фаза ВВСН 59-79
  Брой мин/макс приложения – 2

  Интервал между приложенията мин/макс – 14

  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се третира по време на период на цъфтеж и периода преди цъфтеж!

  Маслодайна рапица
  Шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis), Зелево комарче по шушулките (Dasineura brassicae) – внася се във фаза ВВСН 59 -79
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 14
  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се третира по време на период на цъфтеж и периода преди цъфтеж!

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Вредна житна дървеница

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Ръж (зимна и пролетна)
  Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae), Пиявици (Lema sp.) – внася се във фаза ВВСН 69-83
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 14
  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се прилага през периода на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж

  Ръж (зимна и пролетна)
  Житни дъвеници (Eurygaster sp.) – внася се във фаза
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията мин/макс – 14
  Вода л/дка мин/макс –20 – 60 л/дка
  Да не се прилага през периода на цъфтеж и периода преди цъфтеж (BBCH˃69)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рапичен стъблен скритохоботник

  Зелев стъблен скритохоботник

  Рапичен цветояд

  Зелева листна въшка

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Шушулков хоботник

  Зелево комарче по шушулките

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Вид синап/сарепска горчица (пролетна)
  Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi), Зелев стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus quadridens), Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae) – внася се във фаза BBCH 30-59
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Вид синап/сарепска горчица
  (пролетна)
  Шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis), Зелево комарче по шушулките (Dasineura brassicae) – внася се във фаза BBCH 30 -59
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Вид синап/сарепска горчица (зимна )
  Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae) – внася се във фаза BBCH 30-59
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20 -60 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Памукова нощенка

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Цикади

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Сорго
  Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)
  – внася се във фаза ВВСН 51 -69
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Сорго

  Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae) – внася се във фаза ВВСН 51 -69
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Сорго
  Цикади (Zyginidia sp.)
  – внася се във фаза BBCH 58 или BBCH 71 -75
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Памукова нощенка

  Доза

  125 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Овесена листна въшка

  Западен коренов царевичен червей

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Цикади

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Сладка царевица
  Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) – внася се във фаза BBCH 70 -75
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Сладка царевица (Rhopalosiphum padi), Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae),
  Западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera
  – внася се във фаза BBCH 58 или BBCH 71 -75
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!

  Минимална употреба
  Сладка царевица
  Цикади (Zyginidia sp.)
  – внася се във фаза BBCH 58 или BBCH 71 -75
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –20 -80 л/дка
  Да не се прилага през период на цъфтеж и 10 дни преди началото на цъфтеж!