Препарати

СЕРКАДИС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие на Серкадис:

   Серкадис е широкоспектърен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Той инхибира сукцинат дехидрогеназата в комплекс II на митохондриалната респираторна верига в клетките на патогена. Вследствие на това причинителят на болестта спира развитието си и загива.

   • Работен разтвор: Лозя и овощни култури: 40-150 л/дка (в зависимост от културата). Картофи: при третиране в браздата от 6 до 20 л/дка; при третиране на клубените, работния разтвор да бъде достатъчен, за да се покрият клубените; при третиране върху маса с ролки (Mafex), Серкадис може да се използва чист (ултрамалообемно третгиране).

   • Температурен диапазон на приложение: Серкадис може да се прилага при по-хладно и по-топло време.

   • Усвояване от културата: След правилна употреба на Серкадис, продуктът изсъхва по повърхността на листа и част от него се свързва здраво с восъчния слой. Благодарение на своите липофилни свойства Ксемиум се придвижва във восъчните слоеве и мембрани, а чрез хидрофилните си свойства се движи през клетъчните стени и съдовата система. Благодарение на тази пластичност се постига уникалното преразпределение на активното вещество в растението.

   • Смесимост с други ПРЗ: Серкадис може да се смесва с инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

   • Не се препоръчва: Употребата на продукта повече от 3 пъти на сезон.

   Предимства

   • Изключителен дълготраен контрол на брашнеста мана по лозя и струпясване и брашнеста мана по семкови овощни култури;
   • Отлична ефикасност срещу Ризоктония по картофи;
   • Уникална мобилност за системна защита на новия прираст;
   • Бързо усвояване и постепенно отдаване на активното вещество;
   • Най-ниска доза на приложение сред SDHI фунгицидите.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на СЕРКАДИС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Струпясване

   Кафяви петна

   Доза

   25 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 53 – 81 (разпукване на цветни пъпки -начало на узряване).

   Струпясване(Venturia inaequalis, Venturia pirina), Кафяви петна(Stemphyliumvesicarum:)

   Внася се във фаза ВВСН 53-81(разпукване на цветни пъпки-начало на узряване)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внасят се във фаза ВВСН 51-85(цветните пъпки са затворени-оцветяването се развива).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ризоктония

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Ризоктония

   Доза

   20 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (период на покой, клубените не покълват)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 6-20 л/дка

   Третиране на почвата в браздата

   Срещу Ризоктония (Rhizoctonia solani)

   Внася се във фаза ВВСН 00 (период на покой, клубените не покълват)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Третирането се извършва непосредствено преди засаждане

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Струпясване

   Кафяви петна

   Доза

   25 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 53 – 81 (разпукване на цветни пъпки -начало на узряване).

   Струпясване(Venturia inaequalis, Venturia pirina), Кафяви петна(Stemphyliumvesicarum:)

   Внася се във фаза ВВСН 53-81(разпукване на цветни пъпки-начало на узряване)

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11 -83(отворен 1 -ви лист -зърната формират цвят).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внасят се във фаза ВВСН 51-85(цветните пъпки са затворени-оцветяването се развива).

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внасят се във фаза ВВСН 51-85(цветните пъпки са затворени-оцветяването се развива).

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   15 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Кафяви петна

   Струпясване

   Доза

   25 - 30 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 53 – 81 (разпукване на цветни пъпки -начало на узряване).

   Струпясване(Venturia inaequalis, Venturia pirina), Кафяви петна(Stemphyliumvesicarum:)

   Внася се във фаза ВВСН 53-81(разпукване на цветни пъпки-начало на узряване)