Препарати

СЕРИФЕЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

13.05.2024

 • Missing thumbnail

  СЕРИФЕЛ е превантивен фунгицид, базиран на Bacillus amyloliquefaciens щам MBI600 с множество механизми на действие. Средствата за биологичен контрол като биологични фунгициди и биологични инсектициди помагат за намаляване на щетите, причинени от болести и вредители, включително гъбички, насекоми и охлюви. Отблъскване на заразата – след установяване на клетките на Серифел в растението и при по-висока температура се получава Итурин. Итуринът е един от най-силните противогъбични метаболити, открити в биологичните продукти, който не позволява да се развият спорите на патогените.

  Предимства на биофунгицида СЕРИФЕЛ:

  • Идеален инструмент за управление на резистентността
  • Иновативен подход в борбата срещу сиво гниене (Botrytis cinerea)
  • Без остатъчни количества
  • Възможност за редуциране на общите нива и брой активни в-ва в продукцията
  • Подходящ както за биологично, интегрирано и конвенционално производство
  • Екологичният му профил го прави безопасен, както за потребителите, така и за околната среда
  • Устойчив на отмиване, което го прави изключително гъвкав в момента на приложеное
  • Без натрупване и задържане по повърхността на плодовете, след употребата му

  СЕРИФЕЛ е биологичен фунгицид, който образува защитен щит около растението, осигурявайки широкоспектърен контрол на болести с множество начини на действие. Когато се използва като част от интегрирана програма за управление на болести

  СЕРИФЕЛ  предоставя на производителите уникално решение за справяне с предизвикателствата във веригата на стойността на производството на храни. Той има благоприятен токсикологичен и екологичен профил, което го прави много безопасен за потребителите, околната среда и потребителите, което позволява по-голяма гъвкавост през целия цикъл на отглеждане.

  Ползи

  • Решение без остатъци, което позволява по-голяма гъвкавост при прилагане през целия цикъл на отглеждане
  • Устойчив на дъжд в рамките на 3 часа след нанасяне
  • Съвместим с IPM (безопасен за хищни акари Amblyseius swirskii, Phytoseiulus persimilis; хищната буболечка Nesidiocoris tenuis и паразитоидите Diglyphus isaea и Eretmocerus eremicus)

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на СЕРИФЕЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Бамя
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 55-89
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Стемфилиум

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Вреда

  Бактериоза

  Кафяви петна

  Доза

  50 г/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Броколи
  Срещу Стемфилиум (Stemphilium sp.) – внася се във фаза BBCH 41-48 (начало на развитие на страничните пъпки – 80% от зелетата напълно затворени)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  Минимална употреба
  Броколи
  Срещу Бактериоза (Pseudomonas sp; Xanthomonas sp.), кафяви петна/алтернария (Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola ) – внася се във фаза BBCH 13- 89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Стемфилиум

  Бактериоза

  Кафяви петна

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Стемфилиум (Stemphilium sp.) – внася се във фаза BBCH 55-98 (видими първите цветчета на централното стъбло – растенията са сухи)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Бактериоза (Pseudomonas sp; Xanthomonas sp.) кафяви петна/алтернария (Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola ) – внася се във фаза BBCH 13- 89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване )
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротиния

  Аскохитоза

  Антракноза

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Грах
  Срещу Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum), аскохитоза (Didymella pisi), антракноза (Glomerella cingulate ) – внася се във фаза BBCH 13-89 (пет листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват пет
  мустачета)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Триходерма

  Доза

  2,5 г /дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Гъби
  Срещу Триходерма (Trichoderma aggressivum) – внася се във фаза BBCH 10-49
  Брой мин/макс приложения – 1

  Доза на употреба: 2,5 г /дка/100 кг субстрат

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Алтернария

  Черно стъблено гниене

  Ризоктония

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Диня
  Срещу Брашнеста мана Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), алтернария (Alternaria cucumerina) – внася се при първи симптоми (3-5 лист на културата)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  Минимална употреба
  Диня
  Срещу Черно стъблено гниене (фома) (Stagonosporopsis cucurbitacearum), ризоктония (Rhizoctonia sp.) – внася се при първи симптоми (3-5 лист на културата)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафяви петна

  Доза

  25-50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Домати Пипер Патладжан
  Срещу Кафяви петна/алтернария (Alternaria solani, Alternaria alternata) – внася се във фаза BBCH 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Стемфилиум

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Вреда

  Бактериоза

  Кафяви петна

  Доза

  50 г/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Стемфилиум (Stemphilium sp.) – внася се във фаза BBCH 55-98 (видими първите цветчета на централното стъбло – растенията са сухи)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Бактериоза (Pseudomonas sp; Xanthomonas sp.) кафяви петна/алтернария (Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola ) – внася се във фаза BBCH 13- 89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване )
  Брой мин/макс приложения – 6

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Стемфилиум

  Кафяви петна

  Бактериоза

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Стемфилиум (Stemphilium sp.) – внася се във фаза BBCH 55-98 (видими първите цветчета на централното стъбло – растенията са сухи)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Бактериоза (Pseudomonas sp; Xanthomonas sp.) кафяви петна/алтернария (Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola ) – внася се във фаза BBCH 13- 89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване )
  Брой мин/макс приложения – 6

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Бактериоза

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Киви

  Внася се във фаза BBCH 55-98

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Растения от род коноп Cannabis (Канабис)
  Срещу Сиво гниене (Botryotinia fuckeliana) – внася се при първи симптоми
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
  Забележки:
  БАБХ не носи никаква отговорност при евентуална липса на ефикасност и проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите в Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето прилагащо продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Ризоктония

  Черно стъблено гниене

  Кафяви петна

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Краставици Тиквички
  Срещу Брашнеста мана (Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), черно стъблено гниене (фома) (Stagonosporopsis cucurbitacearum), кафяви петна/алтернария (Alternaria cucumerina), ризоктония (Rhizoctonia sp.) – внася се при първи симптоми (3-5 лист на културата)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Къпини
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 55-89
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5 дни
  Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Лозя (десертни сортове)
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 67-89 (70% опадане на ресите – плодът е готов за беритба)
  Брой мин/макс приложения – 10
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка

  Лозя (винени сортове)
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 67-90 (70% опадане на ресите – стареене)
  Брой мин/макс приложения – 10
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Малини
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 55-89
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5 дни
  Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Вреда

  Склеротиния (Бяло гниене)

  Ризоктония

  Доза

  50 г/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Склеротийно гниене/Бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor), ризоктония (Thanatephorus cucumeris )

  Внася се във фаза BBCH 01-18

  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 30 л/дка
  Baby leaf (реколтата до 6-8 същински листа)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафяви петна

  Доза

  25-50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Домати Пипер Патладжан
  Срещу Кафяви петна/алтернария (Alternaria solani, Alternaria alternata) – внася се във фаза BBCH 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафяви петна

  Доза

  25-50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Домати Пипер Патладжан
  Срещу Кафяви петна/алтернария (Alternaria solani, Alternaria alternata) – внася се във фаза BBCH 55-89 (пето съцветие (първа изправена пъпка) – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Кафяви петна

  Черно стъблено гниене

  Ризоктония

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Пъпеши
  Срещу Брашнеста мана (Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), кафяви петна/ алтернария (Alternaria cucumerina) – внася се при първи симптоми (3-5 лист на културата)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  Минимална употреба
  Пъпеши
  Срещу Черно стъблено гниене (фома) (Stagonosporopsis cucurbitacearum), ризоктония (Rhizoctonia sp.) – внася се при първи симптоми (3-5 лист на културата)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Вреда

  Склеротиния (Бяло гниене)

  Ризоктония

  Доза

  50 г/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

  Минимална употреба

  Срещу Склеротийно гниене/Бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor), ризоктония (Thanatephorus cucumeris )

  Внася се във фаза BBCH 01-18

  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 30 л/дка
  Baby leaf (реколтата до 6-8 същински листа)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Стемфилиум

  Бактериоза

  Кафяви петна

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Стемфилиум (Stemphilium sp.) – внася се във фаза BBCH 55-98 (видими първите цветчета на централното стъбло – растенията са сухи)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

  Минимална употреба
  Главесто зеле, брюкселско зеле, савойско зеле, червено (лилаво) зеле, сърцевидно зеле, карфиол Срещу Бактериоза (Pseudomonas sp; Xanthomonas sp.) кафяви петна/алтернария (Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola ) – внася се във фаза BBCH 13- 89 (разтворен трети същински лист – пълно узряване )
  Брой мин/макс приложения – 6

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротинийно гниене

  Ризоктония

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 01-18

  Брой мин/макс приложения – 5
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 30 л/дка
  Baby leaf (реколтата до 6-8 същински листа)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Черно стъблено гниене

  Кафяви петна

  Ризоктония

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Тикви Твърдокора, едроплодна (бяла), мускатна (цигулка), свинска, смокинова, кратуни

  Срещу Брашнеста мана (Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Черно стъблено гниене (фома) (Stagonosporopsis cucurbitacearum), кафяви петна/алтернария(Alternaria cucumerina), ризоктония (Rhizoctonia sp.)
  – внася се във при първи симптоми (3-5 лист на културата)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Черно стъблено гниене

  Кафяви петна

  Ризоктония

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Краставици Тиквички
  Срещу Брашнеста мана (Golovinomyces cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), черно стъблено гниене (фома) (Stagonosporopsis cucurbitacearum), кафяви петна/алтернария (Alternaria cucumerina), ризоктония (Rhizoctonia sp.) – внася се при първи симптоми (3-5 лист на културата)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Склеротиния

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Фъстъци
  Срещу Склеротиния (Sclerotinia sp.) – внася се във фаза ВВСН 15-89 (разлистени 5 листа-пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Марули, рукола, градинска салата, ендивия, цикория (синя жлъчка), витлуф
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Фитофторно гниене

  Ризоктония

  Брашнеста мана

  Доза

  50 гр/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Ягоди
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза BBCH 55-89 (първи цветоноси на дъното на розетката – втора реколта)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка

  Минимална употреба
  Ягоди
  Срещу Фитофторно гниене (Phytophthora cactorum), увяхване на разсада (Phytophthora sp.), ризоктония (Rhizoctonia sp.) – внася се до ВВСН 69 (край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 5
  Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
  Брашнеста мана (Podosphaera macularis) – внася се при първи симптоми