Препарати

СЕКАТОР ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа още 250 г/л антидот (мефемпи - диетил ).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.03.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Секатор ОД е хербицид от групата на сулфунилуреите с напълно системно действие. Секатор ОД представлява нова и модерна формулация – ОДези, съдържаща две активни вещества и антидот. Поради тази отлично балансирана комбинация, Секатор ОД контролира повече от 30 важни вида широколистни плевели с едно третиране при един широк период на приложение. Между тези плевели са видове, които значително редуцират добива от декар, като трирога лепка и паламида, както и устойчивите на хормоноподобни хербициди. Попаднал върху плевелите, препаратът се абсорбира бързо от листата, стопира веднага растежа и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Визуалните признаци на хербицидно действие са пожълтяване на плевелите – на 5-7 ден, хлоротични петна, последвани от некроза на 10-14 ден, и напълно загиване на плевелното растение – след 4-6 седмици.

  ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

  Плевелите се контролират най-добре в ранни фази – 2-6 лист.

  Паламидата се третира във фаза розетка при височина 10-15 см.

  Срещу мак и трицветна теменуга се третира възможно най-рано – 2-4 лист.

  Да не се използва при овес.

  Да се избягва попадането на Секатор върху съседни култури. Малки дози препарат могат да нанесат повреди върху слънчоглед, рапица, зеленчуци и трайни култури.

  ПРЕДИМСТВА:

  Ефикасност – контрол на икономически важни плевели в пшеница и ечемик.

  Селективност към културата – опитът показва, че дори и двойни дози, приложени в късна фаза, не оказват негативно влияние върху добива.

  Гъвкавост на приложение – Секатор не се влияе от ниски температури по време на пръскане.

  Бързина на поемане – Секатор се поема за два часа от плевелите.

  ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ФАКТОРИ:

  Секатор се поема за два часа от плевелите и паднал след това дъжд не намалява хербицидния ефект.

  Секатор не се влияе от ниски температури по време на приложение.

  Ако температурите паднат след приложението това само ще забави проявата на симптомите.

  Благоприятните условия за развитие на плевелите след третиране засилват системността на Секатор и неговата ефикасност.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на СЕКАТОР ОД за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Включва и устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида.
  Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3-ти разтворен лист – флаговият лист е напълно разтворен)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни широколистни плевели

  Доза

  10 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Включва и устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида.
  Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3-ти разтворен лист – флаговият лист е напълно разтворен)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка