Препарати

САФРАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие

 • SРe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.04.2024

 • Missing thumbnail

  САФРАН е локално – системен инсектицид / акарицид, който действа чрез контакт и поглъщане. За постигане на пълния ефект на продукта, третирането трябва да се извърши съобразно климатичните условия и стадиите от развитието на неприятелите.

  НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

  Механизмът на действие на САФРАН се различава от този на общите инсектициди, тъй като пречи на неврофизиологичните дейности и  стимулира отделянето на гама – аминомаслени киселини, която потиска нервната проводимост на членестоногите. Когато акари, нимфи и ларви на насекоми влязат в контакт с абамектин, се появяват симптоми на парализа, бездействие, липса на хранене и смърт след 2 до 4 дни. Смъртоностният ефект на абамектин е по-бавен, защото не причинява бързо дехидратация на насекомите. Продуктът има много ниски нива на остатъчни количества. Може да се прилага в резервоарна смес с други инсектициди и фунгициди, при предварително направен тест за смесимост.

   

  КАРАНТИНЕН СРОК

  Царевица , Лозя – 28 дни
  Патладжан, Тиквички, Пипер, Домати, Краставици, Ягоди – 3 дни
  Декоративни видове – карантинен срок не се налага.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на САФРАН за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Вода л/дка мин/макс – 50-250 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Ендивия
  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 д
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Жълт паяжинообразуващ акар

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13-85 (третите листа са отворени-омекване на зърната) От май до септември

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 20 дни
  Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-85 (начало на удължаване на стъблотовосъчна зрелост) При нападение От юни до септември.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Листоминиращи мухи

  Доза

  50 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  В оранжерии
  Приложение от март до октомври (при нападение)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка