Препарати

САТЕЛИТ 360 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на САТЕЛИТ 360 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Дървета над 4 години.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Дървета над 4 години.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Дървета над 4 години.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    150 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Изчистване на свободни площи (преди засяване).

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Дървета над 4 години.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Дървета над 4 години.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Дървета над 4 години.