Препарати

САНМБА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на САНМБА за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена листна въшка

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Египетска памукова нощенка

    Картофен молец

    Колорадски бръмбар

    Нощенки

    Прасковена листна въшка

    Молци

    Пеперуди

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    срещу гъсеници

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелева нощенка

    Листни въшки

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Рапична пеперуда

    Бяла зелева пеперуда

    Зелева нощенка

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Колорадски бръмбар

    Листни въшки

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелева нощенка

    Листни въшки

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Еднопоясен гроздов молец

    Лозова листозавивачка

    Шарен гроздов молец

    Цикади

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Розов памуков червей

    Доза

    50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Памукова нощенка

    Египетска памукова нощенка

    Картофен молец

    Колорадски бръмбар

    Нощенки

    Прасковена листна въшка

    Молци

    Пеперуди

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    5 дни

    Допълнителна информация

    срещу гъсеници

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Обикновена житна пиявица

    Доза

    50 - 80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Рапичен стъблен скритохоботник

    Рапичен цветояд

    Рапична стъблена бълха

    Светлокрака зелева бълха

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелева нощенка

    Листни въшки

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Рапична стъблена бълха

    Светлокрака зелева бълха

    Рапичен цветояд

    Рапичен стъблен скритохоботник

    Доза

    60 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Синап – рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), светлокрака зелева (земна) бълха (Phyllotreta nemorum), рапичен цветояд (Meligethes aeneus), рапичен стъблен скритохоботник (Ceuthorhynchus napi)

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Царевичен стъблопробивач

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелева нощенка

    Листни въшки

    Доза

    80 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация