Препарати

САЛТУС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

19.04.2024

 • Missing thumbnail

  Салтус е селективен системен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни теснолистни и широколистни плевели.

  Прилага се в културите:

  • соя след поникване, когато соята е във фаза от два листа до втори трилист (степени 11-13 по скалата на BBCH) и когато плевелите са във фаза от поникване до фаза 2-4 развити листа
  • Когато слънчогледът е във фаза от поникване до 3 чифта развити листа (степени 05-15 по скалата BBCH) и когато плевелите са във фаза от поникване до фаза 2-4 развити листа 
  • Първо третиране, когато слънчогледът е във фаза от поникване до 3 чифта развити листа (стадий 05-15 по скалата BBCH) 

  Спектър на действие на Салтус :

  • Приложение на СЗБ в количество 0,5 л/дка добре потиска следните видове: обикновена сорго (Amaranthus retroflexus), сива мухоловка (Setaria glauca), диво сорго и обикновена шишка (Xanthium strumarium).
  • потиска задоволително следните видове: амброзия (Ambrosia artemisiifolia), меко сорго , датула (Datura stramonium) и диво сорго от коренища (Sorghum halepense (r)).
  • слабо потиска следните видове: Hibiscus trionum
  • Приложение на СЗБ в количество 0,6 л/дка потиска добре следните видове: амброзия (Ambrosia artemisiifolia), скучно сорго (Amaranthus blitoides), ливадна сладка (Bilderdykia convolvulus), датула, диво коренищно сорго (Sorghum halepense (r))
  • слабо потиска следните видове: диня (Hibiscus trionum) и плевелно просо (Echinochloa crus-galli).
  • Приложение на СЗБ в количество 0,4 + 0,2 л/дка добре потиска следните видове: сорго (Amaranthus retroflexus), диво сорго от семена (Sorghum halepense (s)), диво сорго от коренища и сива муха (Setaria glauca).
  • потиска задоволително следните видове: амброзия (Ambrosia artemisiifolia), ливадна трева  и татула (Datura stramonium). слабо потиска следните видове: плевелно просо.

   

  Смесване с други препарати за растителна защита:

  • В посевите от соя Салтус може да се смесва с препарати за растителна защита на базата на бентазон.
  • Не трябва да се смесва с инсектициди от групата на карбаматите и органофосфатите.

  Фитотоксичност: 

  • При стресови условия може да причини преходна фитотоксичност на културите, която се проявява с лека хлороза и краткотраен застой в растежа, който не засяга развитието и добива на културите.
  • Повечето широколистни и теснолистни културни растения могат да бъдат повредени от носене на капки.
  • Предотвратете прилагането на капки върху съседни чувствителни растения, особено листни зеленчуци и захарно цвекло.
  • Фитотоксично е, ако се използва в комбинация с инсектициди от групата на карбаматите и органофосфатите.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на САЛТУС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  50 - 65 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Слънчоглед (Хибриди слънчоглед, толерантни на хербициди съдържащи имидазолинони)

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  50 - 65 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-14 (разтваря се трилистник на 2-ри възел – разтваря се трилистник на 4-ти възел).

  Брой мин/макс приложения – 1,
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.