Препарати

РУБРИК 125 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на РУБРИК 125 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълта Ръжда

    Вджуджаваща ръжда

    Листен пригор

    Хелминтоспориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Рамулариоза

    Брашнеста мана

    Ръжда

    Церкоспороза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ръжда

    Церкоспороза

    Рамулариоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Коронеста ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Септориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Ринхоспориоза

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Септориоза

    Кафява ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация