Препарати

РОДЕО ПЛЮС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.01.2024

  • Missing thumbnail

   РОДЕО ПЛЮС е системен, неселективен хербицид, съдържащ глифозат под формата на калиева сол (HRAC 9 (G)). Той се поема от листната маса на плевелите и се пренася към корените, ризомите и кореновите издънки, осигурявайки контрол на едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели.
   Симптомите от третирането се наблюдавт след 7-14 дни или повече, ако растежът на плевелите е по-бавен след пръскането. Проявават се под формата на зачервяване последвано от пожълтяване и изсъхване на листната маса. Описаните смптомите се наблюдават първо при житните плевели, раеакцията при широколистните изисква по-дълго време.
   РОДЕО ПЛЮС е ефикасен и при ниски температури, но не близки до замръзване. При тези условия обаче появата на симптомите се забавя.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
   Необходимото количество РОДЕО ПЛЮС , да се разтвори предварително в отделен съд с вода, така полученият разтвор да се излее в резервоара на пръскачката, наполовина пълен с вода. Да се избягва образуването на пяна. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.
   Специално оборудване за пръскане, като апликатори за почистване на плевели, може да се използва, когато е указано.

   СМЕСИМОСТ
   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на РОДЕО ПЛЮС с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
   НЕ СМЕСВАЙТЕ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИЛИ ПРИЛАГАЙТЕ РОДЕО ПЛЮС В КОНТЕЙНЕРИ ИЛИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЪСКАНЕ ОТ ГАЛВАНИЗИРАНА ИЛИ НЕПОКРИТА СТОМАНА.
   НЕ ОСТАВЯЙТЕ работен разтвор в резервоара на пръскачката за дълъг период и се уверете, че са ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНИ.

   • Регистрации на РОДЕО ПЛЮС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    150 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    150 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Третиране преди сеитба/разсаждане
    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 21 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    200 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се при активно развиващи се плевели

    Брой мин/макс приложения – 1-3
    Интервал между приложенията – 28 дни
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
    Максимална доза за сезон: 0,36 кг/дк