Препарати

РИТУАЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на РИТУАЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 20-89 (видима поява на първо връхно разклонение – пълна зрялост).

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    32 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 69-89 край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 80-100 мл/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 68-89 (80 % опадане на ресите – плодът е готов за беритба)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 10-14
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 20-89 (видима поява на първо връхно разклонение – пълна зрялост).

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 22-89 (видимо второ разклонение – пълна зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    32 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 69-89 край на цъфтежа (паднали са всички венчелистчета) – консумативна зрелост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)

    Брой мин/макс приложения – 2
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 80-100 мл/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Доза

    20 - 60 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 21-89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

    Брой мин/макс приложения – 3
    Интервал между приложенията – 7-10
    Вода л/дка мин/макс – 50-100 мл/дк