Препарати

РИНИДИ ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.01.2024

  • Missing thumbnail

   РИНИДИ ВГ е хербицид за листно прилагане при царевица за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели.

   Спектър на действие
   Широколистни плевели: Пълзящ щир (Amaranthus blitoides), Хибриден щир (Amaranthus chlorostachys), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Пипериче прасковолистно (Polygonum persicaria), Спореж обикновен (Senecio vulgaris), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Врабчови чревца (Stellaria media) и други плевели.
   Житни плевели: Кокоше просо (Еchinochloa crus-galli), балур (Sorghum halepense) от семена и други плевели.

   Смесване, приложение и почистване на оборудването
   Никога не приготвяйте повече разтвор от необходимото. При приготвяне на сместа за пръскане, напълнете резервоара наполовина с чиста вода и започнете разбъркване. Излейте необходимото количество продукт в резервоара и след това продължете да доливате вода, докато достигнете желания обем. Цялото оборудване за приложение и замърсените предпазни дрехи трябва да се изперат, почистят с вода или разтвор на почистващ препарат и да се изплакнат старателно след приключване на работа. Да се внимава да не се замърсяват водоизточници със замърсените води от почистването. Замърсените течности трябва да се изхвърлят по безопасен начин според местното законодателство. Избягвайте разливи. В случай на разлив, свалете замърсените дрехи и ги изперете, измийте кожата незабавно.

   • Регистрации на РИНИДИ ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    44 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Царевица – внася се във след поникване ВВСН 13-19 (разтворен 3-ти лист-разтворен 9-ти лист)
    Брой мин/макс приложения -1

    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Да се използва не-йонен адювант 0.1%
    Продуктът да не се прилага при сладка царевица и при царевица за семепроиз водство.