Препарати

РИМУРОН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.06.2024

  • Missing thumbnail

   РИМУРОН  е селективен сулфонилурейен хербицид след поникване за царевица, домати и картофи, способен ефективно да контролира множество едногодишни и многогодишни плевели и различни широколистни плевели. Абсорбиран както на ниво листа, така и на корен, той бързо се премества в младите растящи тъкани на плевелите, блокирайки растежа им. Действието се проявява визуално чрез пожълтяване, некроза и последващо изсъхване на плевелите. РИМУРОН няма остатъчна активност и следователно е ефективен само срещу плевели, налични по време на третиране

   Механизъм на действие:

   РИМУРОН съдържа активно вещество, класифицирано като инхибитори на ацетолактат синтазата (ALS), което води до блокиране на биосинтезата на разклонени аминокиселини и по този начин до нарушения в биосинтезата на протеини и в резултат на това инхибиране на развитието и растежа на плевелите. Агентът се поема главно през листата и бързо се придвижва в растението до растежните конуси. Хербицидният ефект се проявява в рамките на 7-20 дни след третиране. Действа най-добре при едногодишни плевели във фаза 2-3 листа. Агентът има активна селективност, т.е. царевицата и картофите го разграждат до неактивни съединения.

    

   Чувствителни плевели: едностранна плевелна трева, обикновена пушалка, обикновена кичура, маруна без мирис, пирей, рапица, груб амарант, обикновен амарант, полски снопове, едногодишна синя трева

   Умерено чувствителни плевели: бяла лобода, черна нощенка, пъстър връх, ветровик (син. ветровик), обикновена лайка, едногодишна лайка

   Приготвяне на работната течност:
   Работната течност се приготвя непосредствено преди употреба.
   Преди да приготвите използваемата течност, внимателно определете необходимия обем и количеството на агента. Измерете (или претеглете) агента, като използвате мерителната чашка, прикрепена към опаковката. Когато пълните пръскачката, следвайте инструкциите на производителя на пръскачката. Ако няма инструкции, добавете измереното количество от препарата към частично напълнения с вода резервоар на пръскачката (при включен миксер).

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РИМУРОН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   5-6 гр/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Домати
   Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13 -18 (трети същински лист – 8-ми същински лист по гл. стъбло)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дла

   Доза: 6 гр/дка

   Домати
   Срещу повторно заплевеляване (ново поникване) и присъствие на черно куче грозде (Solanum nigrum) (SOLNI) и тученица (Portulaca oleracea) (POROL) – внася се до ВВСН 18 (8-ми същински лист по гл. стъбло) – внася се до ВВСН 18 (8-ми същински лист по гл. стъбло)

   Доза: 5 гр/дка

   Домати
   Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-18 (трети същински лист – 8-ми същински лист по гл. стъбло)

   Доза: 6 гр/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   3-6 гр/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Картофи
   Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20 -30 (разтваряне на 10 листа на главното стъбло (> 4 cm) – поява на 9 или повече основни странични разклонения (> 5 cm))
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8 -15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка
   Една доза разделена в две приложения
   Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90

   Доза: 6 гр/дка

   Картофи
   Срещу повторно заплевеляване (ново поникване) и присъствие на черно куче грозде (Solanum nigrum) (SOLNI) и тученица (Portulaca oleracea) (POROL) – до ВВСН 30 (до 20 см височина) (поява на 9 или повече основни странични разклонения (> 5 cm))
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8 -15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка
   Една доза разделена в две приложения
   Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90

   Доза: 3 гр/дка

   Картофи
   Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели – ВВСН 20 -30 (разтваряне на 10 листа на главното стъбло (> 4 cm) – поява на 9 или повече основни странични разклонения (> 5 cm))
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20  -40 л/дка
   Продуктът се прилага с адюванта Хелм Сърфър Плюс или Тренд 90

   Доза: 6 гр/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Многогодишни житни плевели

   Доза

   2-5 гр/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Царевица
   Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12 -14 (разтваряне на втори лист – разтваряне на четвърти лист)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8 -15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка
   Една доза разделена в две приложения
   Продуктът се прилага с адюванта Хелм
   Сърфър Плюс или Тренд 90

   ДОЗА: 3 г продукт /дка

   Царевица
   Срещу повторно заплевеляване (ново поникване) – до ВВСН 14 (разтваряне на четвърти лист)
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8 -15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка
   Една доза разделена в две приложения
   Продуктът се прилага с адюванта Хелм
   Сърфър Плюс или Тренд 90

   ДОЗА: 2 г продукт /дка

   Царевица
   Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12 -14 (разтваряне на втори лист – разтваряне на четвърти лист)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка
   Една доза разделена в две приложения
   Продуктът се прилага с адюванта Хелм
   Сърфър Плюс или Тренд 90

   ДОЗА: 5 г продукт /дка