Препарати

РИЗА 25 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  15.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

   РИЗА 25 ЕВ се абсорбира бързо от листата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията чрез проводящите тъкани. Активното вещество потиска биосинтеза на ергостерол в мембраната на гъбната клетка (DMI), като по този начин предотвратява развитието на мицела на патогена.

   Благодарение на бързото проникване в растителните тъкани, Риза 25ЕВ е устойчив на дъжд, паднал няколко часа след третирането, а благодарение на системните си свойства, продуктът се придвижва бързо и се преразпределя равномерно в растителните части, като предпазва също и новия прираст.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

   Използвайте продукта за растителна защита съгласно препоръките, представени в този етикет. Производителят не носи отговорност за загуби или щети, получени вследствие на неправилна
   употреба на продукта. При употреба в лозя е препоръчително продуктът да се прилага в смес или редувайки с други продукти с различен механизъм на действие.

   Да се използва достатъчно количество работен разтвор, за да се постигне добро покритие на листната маса. Интервал, който трябва да се спазва между третирането и достъпа на хора и животни до третираната култура: Достъпът до третираните площи трябва да бъде ограничен до изсъхването на работния разтвор.

   СМЕСИМОСТ
   Риза 25 ЕВ е смесим с повечето употребявани в практиката фунгициди, инсектициди и хербициди, регистрирани за предвидените употреби. При смесване, трябва да се съблюдават най-рестриктивните ограничения в етикетите на партниращите продукти, като не трябва да се надхвърлят посочените дози. Да не се смесва с продукти, които имат изрична забрана за това.

    

   СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ
   Няма ограничения за следващите култури след употреба на Риза 25 ЕВ, тъй като продуктът
   няма остатъчно последействие в почвата.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РИЗА 25 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   40 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Кафява ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация