Препарати

РИЗА 20 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на РИЗА 20 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    винени сортове

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Листен пригор

    Листна ръжда

    Черна стъблена ръжда

    Фузариоза

    Хелминтоспориоза

    Рамулариоза

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Септориоза

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    винени сортове

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Черно гниене

    Доза

    38 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

    винени сортове

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ранен листен пригор

    Черна стъблена ръжда

    Фузариоза

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Черна стъблена ръжда

    Фузариоза

    Брашнеста мана

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Чернилка

    Листни петна

    Сухо стъблено гниене

    Склеротиния (Бяло гниене)

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузариоза

    Ранен листен пригор

    Черна стъблена ръжда

    Брашнеста мана

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Брашнеста мана

    Ранен листен пригор

    Черна стъблена ръжда

    Фузариоза

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация