Препарати

РИВИОР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.04.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  • РИВИОР е системен фунгицид с широк спектър на действие при лозя, овощни и зеленчукови култури.
  • Микрокапсулираната формулация е на базата на тетраконазол, активно вещество с висока ефективност и широк спектър на действие.
  • РИВИОР позволява максимална защита с най-широка гъвкавост при използване както при превантивно, така и при лечебно третиране.
  • Той може да се прилага за различните етапи на културата, самостоятелно или смесен с други продукти, в зависимост от приетата програма за третиране.

  Предимства и ползи от Ривиор:

  • Широкоспектърен фунгицид с комбинирано  защитно, лечебно и изкореняващо действие
  • Отлична системна активност осигуряваща дълго последействие
  • Много добър баланс между хидрофилните и липофилните свойства
  • Бързо навлизане в растителната тъкан и равномерно разпределение на активното вещество до всяка една точка на растението
  • Безопасен за културите (без фитотоксичност и вджуджаващ ефект)

  ФОРМУЛАЦИЯ:

  Микроемулсиите са термодинамично стабилни системи на водна основа, съдържащи неразтворим във вода компонент. Това означава, че в рамките на даден набор от условия маслената фаза е стабилна и никога няма да се отдели. В допълнение, микроемулсиите са съставени от изключително малки частици (подобни на мицели), които могат да бъдат с размер до 0,01 микрона. Това прави разредения продукт прозрачен, тъй като разсейването на светлината е намалено. За сравнение, повечето груби емулсии могат да имат среден размер на частиците от порядъка на 1 до 5 микрона – до 500 пъти по- големи. ME формулациите обикновено се смесват лесно и изискват минимално разбъркване, за да поддържат разтвора хомогенен. Установено е също, че те са по-малко склонни към несъвместимост при резервоарни смеси. Тази формулация обикновено е лишена от проблеми с фитотоксичността, наблюдавани при някои ЕК формулации.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на РИВИОР за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  20-30 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Артишок
  Срещу Брашнеста мана (Leveillula taurica) – внася се във фаза ВВСН 31-49 (листната розетка достига 10 % от очаквания диаметър – формирана цялата листна маса)

  Брой мин/макс приложения –2-3
  Интервал между приложенията – 7-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  20-40 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ръжда

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ръжда

  Доза

  75 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ръжда

  Доза

  60-75 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Декоративни растения (рози)
  Срещу Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa/
  Podosphaera pannosa) – внася се през целия вегетационен сезон
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Третираните рози да не се използват в хранително-вкусовата промишленост
  Да се извършат предварителни тестове с продукта на ограничен брой растения, поради различна чувствителност на различните сортове.

  доза: 20-40 мл/дка

  Декоративни растения (пеларгониум, гладиоли)
  Срещу Ръжда – внася се през целия вегетационен сезон
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Третираните рози да не се използват в хранително-вкусовата промишленост
  Да се извършат предварителни тестове с продукта на ограничен брой растения, поради различна чувствителност на различните сортове.

  доза 40 мл/дка

  Декоративни растения (пеларгониум, гладиоли)
  Срещу Ръжда (Puccinia pelargonii-zonalis, Uromyces gladioli) – внася се през целия вегетационен сезон
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Да се извършат предварителни тестове с продукта на ограничен брой растения, поради различна чувствителност на различните сортове.

  доза: 75 мл/дка

  Декоративни растения (хризантеми, карамфил)

  Срещу Ръжда (Puccinia horiana/ Uromyces dianthi) – внася се през целия вегетационен сезон
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Да се извършат предварителни тестове с продукта на ограничен брой растения, поради различна чувствителност на различните сортове.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Пъпеши, дини
  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) – внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят
  на главното стъбло – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения –2-3
  Интервал между приложенията – 10-15 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  20-36 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Вреда

  Листна плесен

  Доза

  40-60 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Домати
  Срещу Брашнеста мана (Leveillula taurica) – внася се във фаза ВВСН 61-89 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 2-3 Интервал между приложенията – 8-12
  Вода л/дка мин/макс – 100

  Минимална употреба
  Домати
  Срещу Листна плесен (Mycovellosiella fulva) – внася се във фаза ВВСН 61-89 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 2-3 Интервал между приложенията – 8-12
  Вода л/дка мин/макс – 100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Септориоза

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Черна стъблена ръжда

  Листен пригор

  Доза

  90-100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Ечемик
  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Септориози (Septoria sp.), кафява ръжда (Puccinia reconditа), жълта ръжда (Puccinia striiformis),
  черна ръжда (Puccinia graminis), листен пригор
  (Rhynchosporium secalis) – внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Церкоспороза

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Захарно цвекло
  Срещу Церкоспороза (Cercospora beticola) – внася се От ВВСН 39 – 59 (листата покриват 90 % от повърхността – първият прицветник е видим)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка
  Да не се използват листа и върхове от захарно цвекло за храна на животни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Рамулариоза

  Брашнеста мана

  Ръжда

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Захарно цвекло
  Срещу Рамулариоза (Ramularia beticola), брашнеста мана (Erysiphe betae), ръжда (Uromyces betae) – внася се във фаза От ВВСН 39 – 59 (листата покриват 90 % от повърхността – първият прицветник е видим)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  Да не се използват листа и върхове от захарно цвекло за храна на животни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Краставици, тиквички
  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) – внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят
  на главното стъбло – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения –2-3
  Интервал между приложенията – 10-15 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  24 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Ябълки, круши
  Срещу Струпясване по ябълка/круша (Venturia inaequalis/Venturia pirina) – внася се във фаза BBCH 57-83 (фаза “розов бутон” – напреднало узряване)
  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  24 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Лозя
  Срещу Брашнеста мана (Uncinula necator) – внася се във фаза BBCH 17-79 (7 листа отворени – повечето от зърната се събират, грозда се затваря)
  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 12-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Праскови, нектарини

  Срещу Брашнеста мана (Podosphaera pannosa, Podosphaera tridactyla) – внася се във фаза ВВСН 61-75 (начало на цъфтеж – плодовете са достигнали половината от окончателната си големина)
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 12-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Праскови, нектарини

  Срещу Брашнеста мана (Podosphaera pannosa, Podosphaera tridactyla) – внася се във фаза ВВСН 61-75 (начало на цъфтеж – плодовете са достигнали половината от окончателната си големина)
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 12-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Септориоза

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Черна стъблена ръжда

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Пшеница
  Септориози (Septoria sp.), кафява ръжда (Puccinia reconditа), жълта ръжда (Puccinia striiformis), черна ръжда (Puccinia graminis) – внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Листен пригор

  Доза

  90-100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Пшеница
  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe graminis), листен пригор
  (Rhynchosporium secalis) – внася се във фаза BBCH 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Пъпеши, дини
  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) – внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят
  на главното стъбло – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения –2-3
  Интервал между приложенията – 10-15 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Краставици, тиквички
  Срещу Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) – внася се във фаза ВВСН 61-89 (първи разтворен цвят
  на главното стъбло – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения –2-3
  Интервал между приложенията – 10-15 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  19-24 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  24 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Ябълки
  Срещу Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha) – внася се във фаза BBCH 57-83 (фаза “розов бутон” – напреднало узряване)
  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 12-14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  Ябълки
  Срещу Струпясване по ябълка (Venturia inaequalis/Venturia pirina) – внася се във фаза BBCH 57-83 (фаза “розов бутон” – напреднало узряване)
  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни
  Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  40 мл/дка

  Карантинен срок

  1

  Допълнителна информация

  Ягоди
  Срещу Брашнеста мана (Podosphaera aphanis) – внася се във фаза ВВСН 60-90 (първи отворени цветове – втора реколта)
  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7 дни
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка