Препарати

РЕТЕНГО 20 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:
   Физиологичното действие на Ретенго 20 ЕК се изразява във подобряване на фотосинтезата за сметка на дишането. Така балансът между погълната и отделена енергия е в полза на приетата. От
   друга страна се активира ензимът нитратредуктаза, което води до по-добро усвояване на азота за растеж на растенията и повишава съдържанието на протеини. Успоредно с това Ретенго 20 ЕК потиска образуването на етилен. Това е хормонът, който при стрес се синтезира в по-високи количества и води до преждевременно узряване. С потискането му растенията не узряват преждевременно и успяват да достигнат пълния си добивен потенциал. Не на последно място е и ролята на фунгицид.

   Ретенго 20 ЕК спира преноса на електрони в митохондриите на патогените в резултат, на което се прекъсва електронно-транспортната верига и се предотвратява окислителното фосфорилиране. Това води до силно намаляване на наличието на ATФ, основният източник на енергия за клетката. Недостигът на енергия води до нарушаването на редица бихомични процеси, а от там до невъзможност за покълването на спорите, растежа на мицела и по-нататъшно разпространение на заразата

   Предимства:

   • По-лесно преодоляване на стресовите фактори;
   • По-ефективно използване на хранителните вещества;
   • Положителен ефект върху добива дори при отсъствие на болести;
   • Бързо възстановяване след механични повреди;
   • С AgCelence ефект за по-наситено зелени растения.

   Указание за употреба:

   Работен разтвор: 15-30 л/дка.

   Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8°С и под 25°С.

   Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

   Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РЕТЕНГО 20 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се във фаза BBCH 59-79 (Виждат се първите венчелистчета до шушулките са достигнали типичен размер)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода – 10 – 40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Чернилка

   Аскохитоза

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се във фаза BBCH 59-79 (Виждат се първите венчелистчета до шушулките са достигнали типичен размер)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода – 10 – 40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фома

   Фомопсис (сиви петна)

   Склеротийно увяхване

   Алтернариоза

   Брашнеста мана

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 16-75 шести лист – семената от средната третина на питата са сиви и са достигнали окончателния си размер.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода – 10 – 40 л/дка
   Може да се прилага превантивно в доза 50 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо склероцийно гниене

   Пригор по стъблата на бобовите

   Аскохитоза

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се във фаза BBCH 59-79 (Виждат се първите венчелистчета до почти всички шушулки са достигнали крайна дължина)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода – 10 – 40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиво гниене

   Склеротинийно гниене

   Ръжда

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се във фаза BBCH 59-79 (Първите листа на цвета се виждат до чушки)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода – 10 – 40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Северен листен пригор

   Листна ръжда

   Доза

   70 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBСН 30-65 (от начало на удължаване на стъблото до масов цъфтеж)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода – 10 – 40 л/дка