Препарати

РЕЛДАН 40 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • За третиране на празни складови помещения - първа професионална категория на употреба.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на РЕЛДАН 40 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   0.25 %

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Третиране на празни складови помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд.
   Третиране с ел. аерозолен разпръсквач М 1026 – 4 см3+12 см3 вода за 10 м3 празно пространство.
   Третиране с тракторна пръскачка – 0,25 % при разход на работен разтвор 0,5 л/м2

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   0.12 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   0.12 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   0.12 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Шарен гроздов молец

   Доза

   0.12 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   0.12 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Вредна житна дървеница

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Тютюнев трипс

   Зелена прасковена листна въшка

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Марокански скакалец

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ябълков плодов червей

   Доза

   0.12 %

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация