Препарати

РЕЛДАН 22 ДМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на РЕЛДАН 22 ДМ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   10 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист по основното стъбло – пълна зрялост ) 

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 60-100 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена ябълкова листна въшка

   Източен плодов червей

   Листозавивачки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Червена стридоподобна щитоносна въшка

   Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират – край на цъфтежа на първото съцветие)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-75 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена ябълкова листна въшка

   Източен плодов червей

   Листозавивачки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Червена стридоподобна щитоносна въшка

   Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Еднопоясен гроздов молец

   Шарен гроздов молец

   Доза

   40 - 135 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   десертни сортове

   Внася се във фаза ВВСН 19-85 (9 и повече листа са отворени – омекване на зърната) (при поява на първите ларви) 

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-90 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   375 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се при поява на неприятеля

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 110
   Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена ябълкова листна въшка

   Източен плодов червей

   Листозавивачки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Червена стридоподобна щитоносна въшка

   Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   150 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   10 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист по основното стъбло – пълна зрялост ) 

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 60-100 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Източен плодов червей

   Ябълков плодов червей

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Калифорнийски трипс

   Черничева щитоносна въшка

   Щитоносни въшки

   Доза

   300 - 375 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10- 81 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – начало на оцветяване) (третиране при излюпване на яйцата )

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 150 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 30-51 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия- Отгоре видими цветните пъпки („зелен бутон”)) 

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 60-100 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Царевичен стъблопробивач

   Доза

   300 - 400 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се ВВСН 12-59 (разтваряне на втори лист- край на изметляването – метлицата е напълно разтворена)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 мл/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена ябълкова листна въшка

   Източен плодов червей

   Листозавивачки

   Ябълков плодов червей

   Доза

   200 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Калифорнийска щитоносна въшка

   Червена стридоподобна щитоносна въшка

   Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

   Доза

   200 - 250 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 10-81 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – начало на узряване) (третиране при излюпване на яйцата)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 мл/дка