Препарати

РЕКВИЕМ ПРАЙМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Активно вещество - смес от терпеноиди QRD-460 - 152,3 г/л

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

24.03.2024

 • Missing thumbnail

  Реквием Прайм е инсектицид/акарицид с контактно действие, който при контакт разгражда кутикулата и по този начин нарушава мобилността и дихателните функции на неприятелите.

   

  ПРЕПОРЪКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА:

  • Опаковката на Реквием Прайм трябва да се разклати добре преди употреба.

  ПРЕПОРОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

  • При културите домат, пипер, патладжан, краставица, тиквичка и пъпеш използваното количество на работния разтвор зависи от фазата на развитие на културата.
  • Ниската доза на приложение (0,5 л/дка) се прилага със 75 л работен разтвор в ранните фази от развитието на културата – до височина 1м.
  • Високата доза на приложение (1 л/дка) се прилага със 150 л работен разтвор в по-късен етап от развитието на културата – при височина над 1м.
  • Използването на по-голямо количество работен разтвор се препоръчва при по голяма листна маса, с цел да се осигури пълно покритие при третиране.
  • При културите от сем. Картофови (Solanaceae), Тиквови (Cucurbitaceae), ягоди и декоративни растения, продуктът да се използва в концентрация не по-висока от 0,65%.
  • При употребата на продукта се препоръчва да се правят 2-3 последователни третирания с интервал межу тях от 7 дни,
  • След това препоръчваме интервал от 21 дни и отново 2-3 последователни третирания.
  • Тази схемата на прилагане се повтаря до достигане на максималният брой третирания – 12 за вегетация.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на РЕКВИЕМ ПРАЙМ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Оранжерийна белокрилка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  1000 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-120 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Оранжерийна белокрилка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  500 - 1000 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 75-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Оранжерийна белокрилка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  500 - 1000 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 75-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Оранжерийна белокрилка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  500 - 1000 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 75-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  Оранжерийна белокрилка

  Тютюнева белокрилка

  Доза

  500 - 1000 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Оранжерийно производство

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост).

  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 75-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Доза

  780 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори лист развит – втора реколта: повечето плодове са оцветени)

  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 20-120 л/дка