Препарати

РЕДИГО 100 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  13.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: РЕДИГО 100 ФС е системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

   РЕДИГО 100 ФС е широкоспектърен, системен фунгицид, съдържащ активно вещество протиоконазол от групата на азолните фунгициди (FRAC 3), – триазол от 3-то най-ново поколение, който предизвиква морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на клетките на гъбата, което влияе върху растежа на мицела. Притежава антиспорулантно действие, като унищожава спорите на болестите пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях.

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

   Пшеница: Срещу Твърда (мазна) Главня (Tilletia caries), Петносване на плевите (Septoria nodorum), Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochi um nivale), Праховита главня (Ustilago tritici) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) – 100 мл продукт/100 кг семена

   * Брой мин/макс приложения – 1  * Вода л/дка мин/макс – 200-400 мл/ 100 кг семена.

   Ечемик: Срещу Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale), Ленточна болест (Pyrenophora graminea) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) – 100 мл продукт/100 кг семена

   * Брой мин/макс приложения – 1   * Вода л/дка мин/макс – 200-400 мл/ 100 кг семена

   Ръж: Срещу Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Microdochium nivale), Стъблена главня (Urocystis occulta) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) – 100 мл продукт/100 кг семена

   * Брой мин/макс приложения – 1   * Вода л/дка мин/макс – 200-400 мл/ 100 кг семена

   Тритикале: Срещу Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), снежна плесен (Microdochium nivale) – 100 мл продукт/100 кг семена

   Карантинен срок (дни): не се изисква.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РЕДИГО 100 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Ленточна болест

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Броймин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 200-400 мл/ 100 кг семена

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Твърда главня

   Петносване по плевите

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Праховита главня

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Броймин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 200-400 мл/ 100 кг семена

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Стъблена главня

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Броймин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 200-400 мл/ 100 кг семена

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 200-400 мл/ 100 кг семена.