Препарати

РЕДИГО ПРО 170 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  28.11.2023

  • Missing thumbnail

   РЕДИГО ПРО 170 ФС е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях. Активните вещества протиоконазол и тебуконазол предизвикват морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на гъбата. Продукта проявява антиспорулантен ефект и влияе върху мицелния растеж.

   • Регистрации на РЕДИГО ПРО 170 ФС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Праховита главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузарийно кореново гниене

    Хелминтоспориозно кореново гниене

    Мрежести петна

    Ленточна болест

    Снежна плесен

    Доза

    66.7 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузарийно кореново гниене

    Петносване на пониците

    Доза

    66.7 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Твърда главня

    Праховита главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузарийно кореново гниене

    Снежна плесен

    Доза

    66.7 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузарийно кореново гниене

    Снежна плесен

    Доза

    66.7 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация