Препарати

РЕДИГО М

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  21.03.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие
   • Редиго М има ефективен ефект за обработка на семена от царевица
   • Предимствата на лекарството са способността му да защитава кореновата система на растението и самата култура в началото на вегетационния период.
   • Редиго контролира значителен набор от различни заболявания и има дълготраен ефект. Семената, които са били третирани с лекарството, не губят способността си да покълнат дори при условия на дългосрочно съхранение.
   • Отровата има мек ефект и не уврежда дори чувствителните хибридни култури.
   • Формата на препарата е течен концентрат.
   Основни характеристики:

   Редиго М Байер съдържа две активни вещества в състава си – протиоконазол (в съотношение 100 г/л) и металаксил (в съотношение 20 г/л), които принадлежат към различни класове – триазолинтиони и фениламиди, засилващи ефекта на взаимно, ефективно повлияват не широк спектър от патогени и предотвратяват появата на резистентност.
   Редиго М е ефективен срещу микози, помага за предотвратяване и лечение на култури от широк спектър от заболявания, които се появяват в началните етапи на растеж на растенията, по-специално, соя и царевица.
   Пестицидът има системно слабо действие, положителни екотоксикологични и токсикологични свойства.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РЕДИГО М за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузариоза

   Ризоктония

   Доза

   3 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Срещу Комплекс почвени патогени – Fusarium sp., Pythium sp. Rhizoctonia solani
   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 0.1-1.9 л/100 кг семена
   Доза – 15 мл/50 000 семена (при сеитбена норма от 10 000 семена/дка, макс. 3 мл продукт/дка)