Препарати

РЕВИСТАР XL

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

13.05.2024

 • Missing thumbnail

  РЕВИСТАР XL е системен фунгицид със защитни и лечебни свойства за контрол на болести при зимна пшеница, пролетна пшеница, твърда пшеница, лимец, зимен ечемик, пролетен ечемик, зимен овес, пролетен овес, зимна ръж, пролетна ръж, зимно тритикале и пролетно тритикале.

  Механизъм на действие:

  РЕВИСТАР XL фунгицид със системно действие за защита на зимна и лятна пшеница, зимен и летен ечемик, зимна и лятна ръж, зимна ръж и овес, захарно и кръмно цвекло срещу гъбни болести по листата. Revystar XL има защитен и лечебен ефект. Revystar XL се състои от 2 активни вещества: мефентрифлуконазол и флуксапироксад. И двете активни вещества са системни.

   

  Мефентрифлуконазол принадлежи към групата на триазоловите фунгициди. Според начина на действие е инхибитор на -деметилирането (DMI). Той блокира биосинтезата на ергостерол и по този начин спира растежа на клетъчната мембрана на гъбичките. Мефентрифлуконазол е ефективен срещу много гъбични заболявания на зърнени култури на различни етапи от техния растеж, както на повърхността на листата, така и вътре в листата. Активното вещество, което попада на повърхността на листата на растението, се абсорбира много бързо и бавно се транспортира от водни съдове до горните части на растението. Това бавно системно движение позволява образуването на вътрешни резервоари на активната съставка, от които се разпределя и осигурява дългосрочно действие.

   

  Флуксапироксад принадлежи към фунгицидите от химичната група на пиразолкарбоксамидите. Той инхибира образуването на протеин сукцинат дехидрогеназа (SDH), предотвратявайки производството на енергия и по този начин инхибирайки химическия синтез на други важни части на клетката. Веднъж попаднал на повърхността на листа, флуксапироксадът бързо образува резервоари от активното вещество във восъчния слой, от който акропеталите постепенно се освобождават и се придвижват. Постепенното освобождаване осигурява постоянно и дълготрайно снабдяване и защита на новорастящите части на растението.

  Предимства нa Ревистар XL:

  • Изключителен превантивен и лечебен контрол на Septoria, включително изместени щамове
  • Дълготрайна, упорита дейност
  • Силно представяне при жълта ръжда

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на РЕВИСТАР XL за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Листен пригор

  Листни петна

  Брашнеста мана

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Листна ръжда

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Листна ръжда (Puccinia hordei)

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Коронеста ръжда

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранен листен пригор

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Брашнеста мана

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листен пригор

  Кафява ръжда

  Брашнеста мана

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранен листен пригор

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

  Минимална употреба

  Срещу Брашнеста мана

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранен листен пригор

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Брашнеста мана

  Доза

  50 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа).

  Брой мин/макс приложения – 2.
  Интервал между приложенията – 21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.