Препарати

РЕВИКЕАР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • с комбинирано действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

13.05.2024

 • Missing thumbnail

  РЕВИКЕАР е първият фунгицид, комбинация от последно поколение триазол и най-добрият стробилурин от БАСФ, за борба срещу болестите в зърненожитните култури.

  Механизъм на действие:

  Ревикеар съдържа две изключително широкоспектърни активни вещества. Ревизол – първият изопропанол азол с FlexiPOWER молекула и най-добрият стробилурин на БАСФ – пираклостробин.

  Ревизол  прониква изключително бързо в проводящата система на растенията, придвижва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на патогена, дори и при започнала зараза.

  Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревизол  постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. Пираклостробин блокира преноса на електрони в дихателната верига на патогените, в резултат на което се прекъсва техният метаболизъм. Успоредно с това пираклостробин повишава фотосинтезата и намалява синтеза на хормона етилен. Етилен е растителен хормон, който се синтезира изключително бързо при стресови ситуации и е отговорен за преждевременното стареене на растенията. Специално разработената ЕК фомулация позволя двете активни вещества да работят в пълна синергия за постигане на ненадминат контрол на целевите патогени.

  Предимства:

  • Последно поколение фунгицид, комбинация от най-новият Триазол и най-добрият Стробилурин от БАСФ;
  • Категоричен контрол срещу всички важни болести, вкл. и срещу резистентни форми;
  • Лечебно действие без аналог;
  • По-дълга защита дори при интензивно слънцегреене;
  • По-висока ефикасност в предизвикателни климатични условия;
  • Забележителен зелен ефект за по-високи добиви и качество на продукцията.

  Приложение:

  Работен разтвор: 10 – 20 л/дка.

  Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

  Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията, дъжд паднал 30 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

  Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове. Преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост от заплевеляването, Ревикеар може да се смесва с Биатлон 4Д и Палас.

  Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на РЕВИКЕАР за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Рамулариоза

  Листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Ринхоспориоза

  Листен пригор

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2

  Минимална употреба

  Срещу Ринхоспориоза/ Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Ранен листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ринхоспориоза

  Листен пригор

  Кафява ръжда

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Ринхоспориоза

  Листен пригор

  Кафява ръжда

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои дехидрирани прашници могат да останат)

  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Максималният брой третирания при основните и минимални употреби за един вегетационен период е 2

  Минимална употреба

  Срещу Ринхоспориоза/ Листен пригор (Rhynchosporium secalis), кафява ръжда (Puccinia recondita)

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариоза

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Ранен листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Фузариум

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Ранен листен пригор

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 21 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка