Препарати

РЕАЛ 300 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на РЕАЛ 300 ФС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Праховита главня

    Доза

    20 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    С 4 л вода  към дозата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Твърда главня

    Праховита главня

    Доза

    17 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    С 4 л вода  към дозата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Почвени патогени

    Доза

    15 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    С 4 л вода  към дозата.