Препарати

РАУНДЪП ФЮЧЪР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • тотален хербицид със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.06.2024

 • Missing thumbnail

  ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА:
  РАУНДЪП ФЮЧЪР е неселективен системен хербицид съдържащ активното вещество глифозат (HRAC 9 (G)), който се поема от листната маса на плевелите и се пренася към корените, ризомите и кореновите издънки, осигурявайки контрол на едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели. Симптомите от третирането се наблюдават след 7-14 дни или повече, ако растежът на плевелите е побавен. Симптомите се проявяват под формата на зачервяване, после пожълтяване и изсъхване на листната маса, като първо се наблюдават при житните плевели. Реакцията при широколистните плевели изисква по-дълго време.
  РАУНДЪП ФЮЧЪР е ефикасен и при ниски температури, но не близки до замръзване. При тези условия симптомите се забавят.

  Предимствата:

  • Активната съставка глифозат се съдържа като калиева сол. Това създава повече място за оптимална система от добавки благодарение на по-малкия обем.
  • Иновативна система от омокрящи агенти/добавки без изгарящ ефект за бърз, дълготраен ефект, който стига до корените.
  • Високото съдържание на активна съставка осигурява по-ниски количества на приложение, по-малко изисквания за съхранение и по-малко празни контейнери.
  • Много ефективен дори при твърда вода или неблагоприятни условия на нанасяне – без никакви допълнителни добавки като омокрящи агенти или амониев сулфат.
  • Много кратко време за изчакване до обработката на почвата. Това премахва напрежението във времето, тъй като последващата работа може да се извършва гъвкаво.
  • По-голяма независимост от времето.

   

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. Прилепители и масла се добавят накрая.

  СМЕСИМОСТ
  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на РАУНДЪП ФЮЧЪР с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на
  формулациите. НЕ СМЕСВАЙТЕ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИЛИ ПРИЛАГАЙТЕ РАУНДЪП ФЮЧЪР В КОНТЕЙНЕРИ ИЛИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЪСКАНЕ НАПРАВЕНИ ОТ ГАЛВАНИЗИРАНА, ПОЦИНКОВАНА, НЕЛИГИРАНА, НЕПОКРИТА ИЛИ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА. НЕ ОСТАВЯЙТЕ смеси за пръскане в резервоарите за дълги периоди и се уверете, че резервоарите са ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНИ.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на РАУНДЪП ФЮЧЪР за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  220 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  В горското стопанство (вкл. разсадници)

  Внася се при активно развиващи се плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Неземеделски площи (пътища, краища на полета, ж.п. линии, аерогари)

  Внася се при активно развиващи се плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се при активно развиващи се плевели

  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 28 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
  Максимална доза на приложение на активното вещество глифозат не по-голяма от 360 г а.в./дка (720 мл продукт/дка)
  Да не се допуска повторно влизане на селскостопански животни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  220 - 430 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Третиране преди жътва
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  220 - 430 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Третиране преди жътва
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  220 - 430 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Третиране в стърнища след жътва

  Внася се при активно развиващи се плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 430 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при активно развиващи се плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 430 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при активно развиващи се плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  220 - 430 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Третиране преди жътва
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Незасети площи, угари

  Внася се при активно развиващи се плевели

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни и широколистни плевели

  Доза

  100 - 720 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
  Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка