Препарати

РАУНДЪП ФЮЧЪР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • тотален хербицид със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

15.01.2024

 • Missing thumbnail

  ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА:
  РАУНДЪП ФЮЧЪР е неселективен системен хербицид съдържащ активното вещество глифозат (HRAC 9 (G)), който се поема от листната маса на плевелите и се пренася към корените, ризомите и кореновите издънки, осигурявайки контрол на едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели. Симптомите от третирането се наблюдават след 7-14 дни или повече, ако растежът на плевелите е побавен. Симптомите се проявяват под формата на зачервяване, после пожълтяване и изсъхване на листната маса, като първо се наблюдават при житните плевели. Реакцията при широколистните плевели изисква по-дълго време.
  РАУНДЪП ФЮЧЪР е ефикасен и при ниски температури, но не близки до замръзване. При тези условия симптомите се забавят.

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. Прилепители и масла се добавят накрая.

  СМЕСИМОСТ
  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на РАУНДЪП ФЮЧЪР с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на
  формулациите. НЕ СМЕСВАЙТЕ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИЛИ ПРИЛАГАЙТЕ РАУНДЪП ФЮЧЪР В КОНТЕЙНЕРИ ИЛИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЪСКАНЕ НАПРАВЕНИ ОТ ГАЛВАНИЗИРАНА, ПОЦИНКОВАНА, НЕЛИГИРАНА, НЕПОКРИТА ИЛИ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА. НЕ ОСТАВЯЙТЕ смеси за пръскане в резервоарите за дълги периоди и се уверете, че резервоарите са ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНИ.

  • Регистрации на РАУНДЪП ФЮЧЪР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 430 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   220 - 430 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   220 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Третиране преди сеитба/ разсаждане
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   220 - 430 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Третиране преди жътва
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   220 - 430 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Третиране преди жътва
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   220 - 430 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Третиране преди жътва
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се във фаза ВВСН 87 (восъчна зрялост /твърдо тесто/) и влажност на зърното < 30% Активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   100 - 720 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Овощни градини (семкови, костилкови, черупкови, киви)
   Срещу едногодишни и многогодишни плевели –  внася се при активно развиващи се плевели.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка