Препарати

РАУНДЪП МАКС СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Садържа глифозат – (глифозат под формата на калиева сол- 588 г/л).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

15.01.2024

 • Missing thumbnail

  • Механизъм и спектър на действие: РАУНДЪП МАКС СЛ е тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИОвощни градини (над 3 годишни дървета), Лозя (над 2 години) – 300-450 мл/дка
   Железопътни линии – 450 мл/дка
   Покрай напоителни и дренажни канали – 300-450 мл/дка
   Стърнища – 300-450мл/дка
  • Карантинен срок (дни): 7 дни за Овощни, Лозя

  • Регистрации на РАУНДЪП МАКС СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восъчна зрялост на пшеницата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 2 годишни лози.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восъчна зрялост на пшеницата.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Ж.П. линии, напоителни, дренажни канали и стърнища.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   300 - 450 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Над 3 годишни дървета