Препарати

РАПАКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Продуктът да се прилага срещу младите ларви (І-ва, ІІра възраст) на неприятелите. По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, а високите - при по-силно нападение

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

30.04.2024

 • Missing thumbnail

  Рапакс е ефективен срещу ларви на листозавивачки, източен плодов червей, малка лозова листозавивачка, молци, маслинов молец, шарен гроздов молец, доматен миниращ молец, памукова нощенка, борова процесионка.

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 

  Бацилус турингиензис / bacillus thuringiensis (Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki щам ЕG 2348 188 г/кг)

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДИМСТВА:

  • Рапакс образува в клетките си белтъчни кристали, който са токсични за насекомите поразява специфично насекомите, без да е патогенен за човека и за полезните животни
  • Ефективен срещу ларви на листозавивачки, източен плодов червей, малка лозова листозавивачка, молци, маслинов молец, шарен гроздов молец, доматен миниращ молец, памукова нощенка, борова процесионка
  • Научни изследвания показват, че Рапакс (бацилус турингиензис / bacillus thuringiensis) притежава свойството да изработва инхибитор срещу имунните тела на насекомите, което на практика прави изработването на устойчивост срещу него твърде трудно. Това прави Рапакс особено ефективен в извеждането на борба срещу неприятелите. Липсата на резистентност спестява време, усилия и средства на стопаните
  • Продуктът да се прилага срещу младите ларви (І-ва, ІІра възраст) на неприятелите. По-ниските дози да се прилагат при по-слабо нападение от неприятелите, а високите – при по-силно нападение
  • Подходящ е и за биологично земеделие!
  • Включен в Националната програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyick (Lepidoptera)

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на РАПАКС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – 10% от плодовете са с типичен цвят на зреене

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Гори и места за отдих: Борова процесионка(Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea processionea).
  Внася се след ВВСН 80

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листозавивачки

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Малка лозова листозавивачка

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листозавивачки

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Молци

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се – след ВВСН 80 начало на оцветяване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Доза

  75 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Маслинов молец

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася след ВВСН 80 – зеленото оцветяване на плодовете изсветлява и пожълтява Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  След ВВСН 80 Първо отваряне на семенниците от първите плодоносни клончета/ Начало на узряването, найстарите плодни кутийки са потъмнели

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – 10% от плодовете са с типичен цвят на зреене

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доматен миниращ молец

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – 10% от плодовете са с типичен цвят на зреене

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  След ВВСН 80 Първо отваряне на семенниците от първите плодоносни клончета/ Начало на узряването, найстарите плодни кутийки са потъмнели

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на оцветяване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Листозавивачки

  Доза

  100 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внася се след ВВСН 80 – начало на узряване

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 7-10 дни