Препарати

РАНМАН TОП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  13.05.2024

  • Missing thumbnail

   Ранман Топ е най-добрият предпазен фунгицид в периода на активен растеж с несравнима ефикасност, както по листата и стъблата, така и по клубените. Ранман Топ притежава уникална устойчивост на отмиване.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   РАНМАН ТОП е контактен фунгицид, предназначен да предпазва зеленчуците от късна мана и мана и повлиява генерирането на енергия в клетките на гъбичните патогени. Лекарството засяга патогена на всички етапи от неговото развитие: блокира освобождаването и покълването на спорите, действа върху зооспорите и спира растежа на мицела. RANMAN TOP се използва за профилактика на заболявания, както и като ефективно лечение в началния стадий на заболяването (през първите 24 часа след заразяването).

    

    

   ПРЕДИМСТВА НА ЛЕКАРСТВОТО:

   • контактен фунгицид, има както профилактичен, така и лечебен ефект (24 часа след заразяване);
   • контролира късната болест и пероноспорозата във всички фази на тяхното развитие;
   • има антиспорулиращ ефект; оптимална защита на нов растеж;
   • отличен контрол на късната болест на картофените клубени;
   • лекарството е изключително устойчиво на измиване (издържа до 80 mm дъжд);
   • има кратък период на изчакване преди прибиране на реколтата;
   • безопасен за полезната ентомофауна, пчелите и земните пчели;
   • взаимодейства добре с восъчната повърхност на листа;
   • не оставя петна по плодовете и преработените растения;
   • липса на фитотоксичност.

    

   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО:

   • РАНМАН ТОП е препарат с нова, подобрена форма на подготовка, която съчетава активното вещество и най-новите адюванти, което допринася за по-добро покритие и фиксация върху повърхността на листа;
   • Лекарството се характеризира с дълъг защитен период и висока устойчивост на измиване. Още 1 час след нанасяне лекарството е устойчиво на измиване от валежи (издържа до 100 mm);
   • РАНМАН ТОП когато се прилага върху картофи, блокира развитието на зооспори и предотвратява тяхното измиване и инфекция на клубените с късна болест, което е изключително важен момент при отглеждане на посадъчен материал и грудки за дългосрочно съхранение

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РАНМАН TОП за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза oт ВВСН 13 (три същински листа или три листни двойки са разтворени)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Брой между приложенията мин/макс – 7
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Картофена мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза от ВВСН 13 (трети същински лист)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Брой между приложенията мин/макс – 7
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31 – 89 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират – плодовете от първо плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Брой между приложенията мин/макс – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кубинска мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стебло е напълно разтворен)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Брой между приложенията мин/макс – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кубинска мана

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се от ВВСН 13 (трети същински лист на главното стебло е напълно разтворен)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Брой между приложенията мин/макс – 7
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка