Препарати

РАНКОНА 15 МЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

24.04.2024

 • Missing thumbnail

  ФУНКЦИЯ И СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Ранкона 15 МЕ е системен фунгицид от групата на триазолите с предпазно и лечебно действие срещу най-важните болести по житните: праховита главня, твърда главня, ленточна болест, снежна плесен, базично и кореново гниене. Служи за обеззаразяване на семена.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди сеитба на семената. Препоръчва се третирането и сеитбата да се извърши в един и същи сезон. Ранкона 15 МЕ не оказва негативен ефект на семената при съхранение. Въпреки това фирмата не поема отговорност за качеството на продължително съхранявани семена, защото не контролира условията им за съхранение. Винаги проверявайте кълняемостта на семената за следващ сезон.

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Работният разтвор за обеззаразяване на семена от пшеница и ечемик се приготвя, като продуктът се разтваря във вода в необходимото съотношение. С приготвения хомогенен разтвор се извършва качествено третиране, осигуряващо равномерно и добро покритие на семената.

  СМЕСИМОСТ: Ранкона 15 МЕ да не се смесва с други продукти. За повече информация се свържете с производителя.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на РАНКОНА 15 МЕ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Праховита главня

  Ленточна болест

  Фузарийно кореново гниене

  Снежна плесен

  Доза

  133 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внеся се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Отнася се за сеитбена норма 20 – 35 кг семе/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Твърда главня

  Праховита главня

  Фузарийно кореново гниене

  Снежна плесен

  Доза

  100 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  Допълнителна информация

  Внеся се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Отнася се за сеитбена норма 20 – 35 кг семе/дка