Препарати

РАНКОНА РОЯЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  28.11.2023

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие: РАНКОНА РОЯЛ е фунгицид със системно действие.

   • Регистрации на РАНКОНА РОЯЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ленточна болест

    Кафява праховита главня

    Снежна плесен

    Фузарийно кореново гниене

    Доза

    100 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – неразреден или препоръчително с до 1 л вода/100 кг семена
    Посевна норма 14-16 кг семена /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Снежна плесен

    Твърда главня

    Фузарийно кореново гниене

    Доза

    100 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – неразреден или препоръчително с до 1 л вода/100 кг семена
    Посевна норма 20 кг семена /дка