Препарати

РАНКОНА И МИКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

28.11.2023

 • Missing thumbnail

  ФУНКЦИЯ И СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Ранкона И-микс е смес от две вещества от различни групи – имидазоли и триазоли. Формулацията е специално разработена за борба срещу праховита главня (Ustilago nuda) и ленточна болест (Pyrenophora graminea) по ечемик, Има и страничен ефект срещу базично гниене (Fusarium spp.). Служи за обеззаразяване на семена и притежава силно изразено предпазно и лечебно действие.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди сеитба на семената. Третираните семена могат да се засяват веднага или да се съхраняват до използването им, без това да намалява ефекта на продукта.

  ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Работният разтвор за обеззаразяване на семена се приготвя като продуктът се разтваря във вода в необходимото съотношение. С приготвения хомогенен разтвор се извършва качествено третиране, осигуряващо равномерно и добро покритие на семената. Обеззаразените семена да не се съхраняват за следващия сезон а да се засеят максимално бързо след третиране.

  СМЕСИМОСТ: По принцип не се налага, но ако е необходимо, преди употребата на смеси с Ранкона И-микс да се направи проверка за съвместимостта им. Не са проведени изследвания за физична и химична съвместимост на продукта в резервоарни смеси.

  • Регистрации на РАНКОНА И МИКС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ленточна болест

   Кафява праховита главня

   Снежна плесен

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – неразреден или препоръчително с до 1 л вода/100 кг семена
   Посевна норма 14-16 кг семена /дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Снежна плесен

   Твърда главня

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – неразреден или препоръчително с до 1 л вода/100 кг семена
   Посевна норма 20 кг семена /дка