Препарати

РАНЕР 240 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на РАНЕР 240 СК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листозавивачки

    Педомерки

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Зелев молец

    Зелева нощенка

    Доза

    40 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листозавивачки

    Педомерки

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листозавивачки

    Педомерки

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Шарен гроздов молец

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    двукратно третиране през 14 дни

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листозавивачки

    Педомерки

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Сливов плодов червей

    Доза

    0.03 %

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Листозавивачки

    Педомерки

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листозавивачки

    Педомерки

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Листозавивачки

    Педомерки

    Сива пъпкозавивачка

    Червена пъпкозавивачка

    Ябълков плодов червей

    Доза

    0.04 %

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация