Препарати

РАКСИЛ 060 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  13.05.2024

  • Missing thumbnail

   РАКСИЛ 060 ФС е системен триазолов фунгицид за третиране на семена с предпазно, лечебно и изкореняващо действие, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

   • Да се използват специализирани машини за третиране на семена.
   • Да не се използват обеззаразени семена за фураж.
   • Да не се използват повторно чували, съдържали обеззаразени семена.
   • Да не се използват третирани семена за консумация или фураж.
   • Да не се използват повторно чували, съдържали третирани семена.
   • Амбалаж, съдържащ обеззаразени семена, трябва обезателно да носи надпис: “ВНИМАНИЕ! СЕМЕНАТА СА ОБЕЗЗАРАЗЕНИ С РАКСИЛ 060 ФС, СЪДЪРЖАЩ ТЕБУКОНАЗОЛ.”
   • Разклатете опаковката интензивно преди употреба. Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Необходимото количество препарат се разтваря в до 2 л. вода и с разтвора се обеззаразяват 100 кг. семена.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на РАКСИЛ 060 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Твърда главня

   Праховита главня

   Доза

   35 - 50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Дозата се ползва с до 4 литра вода