Препарати

РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Твърда главня

    Праховита главня

    Доза

    25 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    25 г/100 кг семе, до 4 л вода