Препарати

РАКСИЛ СТАР ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   РАКСИЛ СТАР ФС е контактен и системен фунгицид за третиране на семена, съдържащ активни вещества с  различен механизъм на действие като унищожава спорите на болестите, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената. Флуопирам е от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). Активните вещества протиоконазол и тебуконазол предизвикват морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на гъбата. Продукта проявява антиспорулантен ефект и влияе върху мицелния растеж.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

   • Да се прилага само в професионални и сертифицирани инсталации за заготовка и третиране на семена.
   • Семената трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени.
   • Максимум 200 кг семена/ха.

   ПРЕДИМСТВА на РАКСИЛ СТАР ФС:

   • Комплексна защита срещу ключовите болести, пренасяни със семената и растителни остатъци.
   • Изключителна ефикасност срещу Drechslera spp.
   • Осигурява надеждна защита срещу кореново гниене и всички видове главови болести.
   • Синергия от действие на три високоефективни активни съставки.
   • Има положителен ефект върху морфологията и физиологията на растенията.
   • Силно селективен за култура.
   • Няма риск от резистентност

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

   Според указанията за работа с инсталацията за третиране на семена.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РАКСИЛ СТАР ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Ленточна болест

   Кафява праховита главня

   Покрита главня

   Мрежести петна

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Праховита главня

   Покрита главня

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация