Препарати

РАКСИЛ СТАР ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  28.11.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на РАКСИЛ СТАР ФС за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузарийно кореново гниене

    Снежна плесен

    Ленточна болест

    Праховита главня

    Покрита главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Фузарийно кореново гниене

    Снежна плесен

    Покрита главня

    Праховита главня

    Доза

    50 мл/100 кг семена

    Карантинен срок

    Допълнителна информация