Препарати

РАЙСАН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  13.05.2024

  • Missing thumbnail

   РАЙСАН е дезинфектант на почвата с фунгицидно, инсектицидно, нематоцидно и хербицидно действие, особено препоръчително за солени почви.

   Механизъм на действие:

   Намаляването на добивите, причинено от ефекта на „уморените почви“, е феномен, добре познат на всички фермери. Действието на патогенни гъби, насекоми и нематоди, както и натрупването на токсини, генерирани от предишни култури, са едни от факторите, които най-много влияят върху постепенното намаляване на добивите и качеството на последователните реколти.

   • РАЙСАН е общ дезинфектант на почвата, базиран на Метам Натрий, с фунгицидно, инсектицидно, нематоцидно и хербицидно действие.
   • В период на промени в дезинфекцията на почвата, третирането с РАЙСАН се потвърждава отново като респектираща и надеждна дезинфекция без каквито и да е екотоксикологични проблеми
   • Позволява възстановяване на почвеното плодородие и поддържане или увеличаване на добива и качеството на културите.
   • РАЙСАН е органичен синтетичен продукт, базиран на Метам Натрий и формулиран като разтворим концентрат. При водно разреждане се разлага на активното и летливо съединение, наречено метил изотиоцианат (MIT), което в почвата дифундира под формата на газ.

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИМарули (оранжерийно производство) – Нематоди, Едногодишни и многогодишни плевели – 60л/дка
   Марули (полско производство) – Нематоди, Едногодишни и многогодишни плевели – 30л/дка
   Домати (оранжерийно производство), Пипер (оранжерийно производство), Патладжан (оранжерийно производство) – Нематоди, Едногодишни и многогодишни плевели – 60л/дка
   Домати (полско производство) – Нематоди, Едногодишни и многогодишни плевели – 30л/дка
   Краставици (оранжерийно производство), Тиквички (оранжерийно производство) – Нематоди, Едногодишни и многогодишни плевели – 60л/дка
   Ягоди (оранжерийно производство) – Нематоди, Почвени патогени, Едногодишни и многогодишни плевели – 60л/дка
   Ягоди (полско производство) – Нематоди, Едногодишни и многогодишни плевели – 30л/дка

   Карантинен срок (дни): не се изисква

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на РАЙСАН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   60 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   30 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се преди засяване или засаждане на културата.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ.

   Полско производство

   Внася се преди засяване или засаждане на културата.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ

   Едногодишни и многогодишни плевели (Chenopodium album, Oxalis sp., Polygonum sp., Solanum nigrum, Portulaca oleracea)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   60 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се преди засяване или засаждане на културата.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   60 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   30 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ.

   Полско производство

   Внася се във фаза преди засяване или засаждане на културата

   Брой мин/макс приложения – 1
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ

   Срещу едногодишни и многогодишни плевели (Chenopodium album, Oxalis sp.,Polygonum sp., Solanum nigrum, Portulaca oleracea)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   60 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се преди засяване или засаждане на културата.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   60 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се преди засяване или засаждане на културата.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ

   Едногодишни и многогодишни плевели (Chenopodium album, Oxalis sp., Polygonum sp., Solanum nigrum, Portulaca oleracea)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Нематоди

   Доза

   60 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се преди засяване или засаждане на културата.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Почвени патогени

   Доза

   60 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Вреда

   Нематоди

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   30 л/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство
   Внася се преди засяване или засаждане на културата.

   Брой мин/макс приложения – 1,
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ.

   Почвени патогени (Phytophthora sp.)

   Полско производство

   Внася се преди засяване или засаждане на културата

   Брой мин/макс приложения – 1
   Максимум 1 приложение на всеки 3 години на една и съща площ

   Едногодишни и многогодишни плевели (Chenopodium album, Oxalis sp.,Polygonum sp., Solanum nigrum, Portulaca oleracea)