Препарати

РАДИАНТ 120 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите Да не се консумират лозовите листа където е бил приложен

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

25.04.2024

 • Missing thumbnail

  Описание на препарата:

  РАДИАНТ 120 СК  осигурява широкоспектърен контрол на трудни за контрол насекоми и предлага ценен партньор в програма за управление на резистентността.

  Начин на действие:

  РАДИАНТ 120 СК  с трансламинарната си активност, контролира целевите насекоми извън директната линия на пръскане, но поддържа популациите на най-полезните насекоми чрез целенасочен подход за интегрирана борба с вредителите (IPM).

  Ползи:

  •  осигурява бързо унищожаване и широкоспектърен контрол на вредните насекоми, трипси, листомини и  дрозофила.
  • С кратък четири часов интервал за повторно влизане, Радиант позволява по-удобно изпълнение на други производствени задачи и има кратък интервал преди прибиране на реколтата.
  • Активната съставка на РАДИАНТ 120 СК, спинеторам, е продукт на ферментация. Той засяга нервната система на целевия вредител чрез стомаха и контакта и незабавно спира храненето на целевия организъм. В резултат на това смъртта настъпва най-късно до 3 дни

   

  РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

  Лозя (винени и десертни сортове, сортове за стафиди, вкл. сорт Султана): Срещу Шарен гроздов молец (Lobesia botrana), Калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis)- внася се във фаза BBCH 71-85 (завръз: младите плодове започват да наедряват, остатъците от цветовете опадат – омекване на зърната ) – 20-30 мл/дка

  Брой мин/макс приложения – 1

  Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

  Да не се пръска по време на цъфтеж. При спазване закона за пчеларството. Да не се консумират лозовите листа където е бил приложен.

  Карантинен срок (дни): 7

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  .

 • Регистрации на РАДИАНТ 120 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Калифорнийски трипс

  Шарен гроздов молец

  Доза

  20 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 71-85 (завръз: младите плодове започват да наедряват, остатъците от цветовете опадат – омекване на зърната )

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс –40 – 100 л/дка

  Да не се пръска по време на цъфтеж. При спазване закона за пчеларството. Да не се консумират лозовите листа където е бил приложен.