Препарати

ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа още 75 г/л мефенпир-диетил (антидот)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.01.2024

 • Missing thumbnail

  ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА
  ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ е селективен листен хербицид със системно действие. Третираните плевели спират растежа, като първи симптом от действието на продукта се наблюдава надлъжна хлороза по листата. По късно се развива характерното антоцианово оцветяване и некроза. В зависимост от климатичните условия за около 2-4 седмици след третирането плевелите загиват. Дивият овес загива напълно за около 3-4 седмици.
  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА
  Препоръчва се третиране от фаза втори лист до фаза братене на плевелите. Използването на дозата от 100мл/дка се препоръчва за ранните етапи от развитието на плевелите. Ефектът се увеличава, когато плевелите се развиват нормално при благоприятни климатични условия – температура и влага.
  Да се третират само култури в добро физиологично състояние. Не се препоръчва третиране на култура, подложена на някакъв стресов фактор – засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други.
  Продуктът да се прилага само с наземна техника и работен разтвор между 20 и 40 л/дка. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзите, за да се получи равномерно разпределяне на продукта. Да не се третира при вятър над 3 м/секунда. Да не се третира, ако се очакват валежи до 2 часа след прилагането.
  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.
  СМЕСИМОСТ
  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата. Да не се смесва ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ с продукти съдържащи: 2,4 Д аминна сол, МЦПА, дикамба, бентазон и растежни регулатори.

  • Регистрации на ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   ВВСН 13-31 3 листа разтворени –първият възел е поне на 1 см над възела на братене(пролет).

   Прилага се във фенофаза втори лист – братене на плевелите.
   Някои от контролираните еплевели: Срещу Лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Див овес (Avena fatua), тръстичина/двуцветно сорго (Phalaris spp.), Обикновена метлица (Poa trivialis), Ветрушка (Apera spica venti).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Прилага се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – Край на братенето. Видими са максимален брой братя (есен).

   Прилага се във фенофаза втори лист – братене на плевелите.
   Някои от контролираните еплевели: Срещу Лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Див овес (Avena fatua), тръстичина/двуцветно сорго (Phalaris spp.), Обикновена метлица (Poa trivialis), Ветрушка (Apera spica venti).