Препарати

Про аква

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.01.2024

  • Missing thumbnail

   ПРО АКВА  е подобрител на водата.

   • Регистрации на Про аква за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    подобрител за вода

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    подобрител за вода

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    подобрител за вода

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    подобрител за вода

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация