Препарати

ПРОТЕУС 110 ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ПРОТЕУС 110 ОД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелена грахова листна въшка

   Черна бобова листна въшка

   Грахов зърнояд

   Тъмна грахова листозавивачка

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба -разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели
   Внася се във фаза а BBCH 35 – 85 От пет видимо удължени междувъзлия до 50% от шушулките са узрели

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цвеклова муха

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба – разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели
   Внася се във фаза BBCH 09-39От поникване до фаза листата покриват 90% от повърхността

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Доза

   45 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 09-79 От поникване до фаза почти всички плодове са достигнали пълен размер

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
   Промяна в дозата на приложение от 40мл/дка на 45 мл/дка Разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цвеклова муха

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба – разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели
   Внася се във фаза BBCH 09-39От поникване до фаза листата покриват 90% от повърхността

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Галици

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се във фаза BBCH 37-59:флагов лист едва видим до край на изкласяването

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листоминиращи мухи

   Обикновена житна пиявица

   Галици

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна зрялост Допълнителнителни употреба – при галици е разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Рапичен цветояд

   Рапичен стъблен скритохоботник

   Шушулков хоботник

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Вреда

   Листни въшки

   Зелева листна въшка

   Доза

   65.5 мл/дка

   Карантинен срок

   45 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 50 – 69 Наличие на цветни пъпки до край на цъфтеж

   Брой мин/макс приложения – 1
   Интервал между приложенията – 14
   Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка

   Промяна в дозата на приложение от 45мл/дка на 50 мл/дка. Разрешена е употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галици

   Листни въшки

   Листоминиращи мухи

   Доза

   62.5 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив царевичен хоботник

   Доза

   70 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация