Препарати

ПРОТЕКТОР 6 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

13.05.2024

 • Missing thumbnail

  ПРОТЕКТОР 6 ФС е системен фунгицид, който унищожава спорите на болестите, пренасяни през почвата и по семенната обвивка и тези, пренасяни в семето на пшеницата.

  Режим на действие :

  • ПРОТЕКТОР 6 ФС е съвременна формула за третиране на семена от зърнени култури на базата на тебуконазол (триазолова група), която чрез системното си действие предпазва семената от най-вредните болести, предавани чрез семената.
  • Тебуконазол действа чрез двупосочно инхибиране на биосинтезата на ергостерол през клетъчните стени на целевите организми.
  • Веднъж погълнат в растението, продуктът се транслоцира акропетално, като по този начин предпазва младите растения от инсталация на фитопатогенни инфекции и предизвиква техния по-буен растеж.
  • Системното действие се проявява както върху патогените, намиращи се върху семената, така и върху тези в тях.
  • Образува около третираните семена концентрична зона, импрегнирана с изпарения на активното вещество, която защитава растенията няколко месеца след сеитбата.

  НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • ПРОТЕКТОР 6 ФС  може да се използва с всички видове специализирана техника за обеззаразяване на семена, която осигурява точно и равномерно дозиране на суспензията за обеззаразяване на семената.
  • Под доза на приложение на продукта се разбира количеството продукт, полепнало след приложението по третираните семена за посев.
  • Работният разтвор е готов за приложение когато се образува хомогенна суспензия.
  • Продуктът може да се прилага само чрез технологичните процедури, подходящи за дадения тип устройство на прилагане.
  • Семената трябва да имат висока способност на покълване и поникване и не трябва да се допуска да бъдат механично повредени.
  • Относно влиянието на продукта върху способността на покълване и поникване се консултирайте с притежателя на регистрацията на препарата.
  • Остатъците от работния разтвор и от водата от изплакването на оборудването да не се изливат близо до водоизточници и повърхностни води.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ПРОТЕКТОР 6 ФС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Кафява праховита главня

  Доза

  50 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)
  Сеитбена норма максимум до 25 кг семена /дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Твърда главня

  Праховита главня

  Доза

  50 мл/100 кг семена

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)
  Сеитбена норма максимум до 25 кг семена /дка