Препарати

ПРОТЕКТОР 240 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  21.03.2024

  • Missing thumbnail

   Протектор 240 ЕК е фунгицид със системно действие, съдържащ активното вещество протиоконазол – тебуконазол от 3-то най-ново поколение. Продуктът оказва изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект срещу фома.

   ПРЕДИМСТВА на Протектор:

   • Иновативна, уникална формулация за рапица
   • Перфектно покритие на листата, наблюдавано при ултравиолетова светлина
   • Изключителен контрол на есенното нападение от фома (предотвратяване на преминаването на заразата в стъблото).
   УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

   Използвайте Протектор  240 ЕК само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзите, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на растителните повърхности, които трябва да бъдат предпазени.
   В случай на неблагоприятни климатични фактори (преовлажняване или суша) или големи температурни амплитуди (15-17 °C), избягвайте третирането на съответните култури с този продукт. Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.
   Да не се прилага чрез въздушно третиране.

   УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР на Протектор:

   Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

   СМЕСИМОСТ:

   При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на Протектор 240 ЕК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ПРОТЕКТОР 240 ЕК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо стъблено гниене

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   56 дни

   Допълнителна информация

   Да не се прилага чрез въздушно третиране
   Внася се във фаза BBCH 15-30: 5-ти лист – начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия BBCH 33-51: видимо нарастване на трето междувъзлие – „зелен бутон”

   Брой мин/макс приложения – Макс 2 приложения /вегетационен период
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 мл/дка