Препарати

ПРОТЕЗОЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие.

 • SРe8 - Да не се използва на места, където има активна паша на пчели! Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност!

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

02.05.2024

 • Missing thumbnail

  ПРОТЕЗОЛ  е фунгицид със системно действие за контрол на хелминтоспориоза (Helminthosporium sp.) мрежести петна и фузариози при зимен ечемик; ръжди,

  септориози и фузариози при зимна пшеница и септориози и фузариози при тритикале.

  ПРОТЕЗОЛ е емулсионен концентрат (ЕК), който съдържа 125 г/л протиоконазол и 125 г/л тебуконазол. Протиоконазол и тебуконазол принадлежат към групата на триазолите (FRAC 3).

   

  Разрешени употреби:

  Зимен ечемик за контрол на хелминтоспориоза (Helminthosporium sp.), мрежести петна (Helminthosporium teres/Pyrenophora teres) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ – „край на изкласяването“ (BBCH 30-59) и за контрол на фузариози  (Fusarium sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ – „пълен цъфтеж“ (BBCH 30-65).

  При зимна пшеница за контрол на ръжди (Puccinia sp.) и фузариози  (Fusarium sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ –  „пълен цъфтеж“ (BBCH 30-65) и за контрол на септориози (Septoria sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ – „край на изкласяването“ (BBCH 30-59).

  Тритикале за контрол на септориози (Septoria sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ – „край на изкласяването“ (BBCH 30-59) и за контрол на фузариози (Fusarium sp.) във фенофази „начало на удължаване на стъблото“ –  „пълен цъфтеж“ (BBCH 30-65).

  Доза на приложение при всички употреби: 100 мл продукт/дка.
  Количество вода при всички употреби: 20-40 л вода/дка.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ПРОТЕЗОЛ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Хелминтоспориоза

  Фузариоза

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Зимен ечемик
  Внася се във фаза BBCH 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването.

  Брой мин/макс приложения – 1-2.
  Интервал между приложенията – 14-21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ръжда

  Фузариоза

  Септориоза

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Зимна пшеница
  Внася се във фаза BBCH 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтеж.

  Брой мин/макс приложения – 1-2.
  Интервал между приложенията – 14-21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Септориоза

  Фузариоза

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30-59 Начало на удължаване на стъблото – край на изкласяването.

  Брой мин/макс приложения – 1-2.
  Интервал между приложенията – 14-21 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.