Препарати

ПРОРАДИКС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа бактерии Pseudomonas sp.Strain DSMZ 13134

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

13.05.2024

 • Missing thumbnail

  ОПИСАНИЕ:

  ПРОРАДИКС е  бактерициден биофунгицид за почвено приложение с предпазно действие, който може да се използва за подобряване на устойчивостта на растенията към почвени патогени – Rhizoctonia solani и Helminthosporium solani.

  Механизъм на действие на Прорадикс:

  • колонизира ризосферата по-бързо от патогените. Създава биофилм, ограничаващ хранителните вещества за патогените и пространството за достъп до корените.
  • произвежда органични и сидерофорни киселини (Pseudomonine  и Quinolobactine), високо ефективни при хелатните метални катиони (цинк, мед и желязо), а след това са по-малко достъпни за патогени.
  • Разгражда клетъчните стени на патогените.
  • Прорадикс предизвиква ISR увеличаване скоростта на реакция на конкретни защити срещу патогени и абиотичен стрес.
  •  насърчава растежа на корените чрез хормонално подобни вещества.  Те правят растението по-устойчиво срещу абиотичен стрес и патогени.

   

  Предимства на Прорадикс:

  • Увеличава добива
  • Без остатъци върху културите
  • Подобрява качеството на реколтата
  • По-здрави плодове
  • Повече антиоксиданти
  • По-малко нитрати
  • Биостимулиращ ефект върху корените, растенията и плодовете

  Начин на приложение:

  Ако се използва като спрей при сеитба, трябва да се прилага с достатъчно вода, за да се гарантира доброто покритие, с приблизително 1л-10л вода / дка.
  Ако се използва за третиране на семена, предложеният обем вода с малообемно оборудване е 200мл-400мл за 100кг.семена картофи.

  Прилага се веднъж на сезон непосредствено преди сеитба.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ПРОРАДИКС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-42 срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-83 (Втори лист – 30% от плодовете с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мии/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000 – 2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  20 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-42 (Разтворен втори същински лист – 20% от очаквания размер на главата е достигнат). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  6 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Картофи и сладки картофи – внася се във фаза
  Третиране на клубени картофи преди засаждане на полето или по време на засаждане Срещу Почвени патогенни гъби (Rhizoctonia solani, Helminthosporium solani)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 2-4 л/ха при капково напояване; 10-100 л/ха при напоителна система
  Доза – 60 г /продукт/ ха (equal to 4×1012 cfu ./ha), съотв. 2 г/100 кг клубени картофи (1,32х1011 ufc/100 kg)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  20 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-42 (Разтворен втори същински лист – 20% от очаквания размер на главата е достигнат). Срещу почвени патогени (напр. Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-83 (Втори лист – 30% от плодовете с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мии/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000 – 2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-83 (Втори лист – 30% от плодовете с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мии/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000 – 2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-18 (Сухо семе – Разтворен осми същински лист). Срещу почвени патогени (напр. Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка 200-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  37,5 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-88 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – 80% от плодовете са с типичен цвят на зреене). Срещу Почвени патогени (напр. Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 1000-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Почвени патогени

  Доза

  20 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Втори развит лист – Втора реколта: повечето плодове са оцветени). Срещу почвени патогени (напр. Rhizoctonia spp.)

  Брой мин/макс приложения – 2-3
  Интервал между приложенията – 15-30 дни
  Вода л/дка мин/макс – 200-2000 л/дка

  Накисване на корените се извършва само при първото приложение на продукта